Get Adobe Flash player

Nội dung ban cán sự các lớp trong khoa

STT       Lớp               Chúc danh      Họ và tên                                SDT                    Email

1 CD11
K3100101
Lớp trưởng Hà Hoàng Hải 01674591335  
2 Bí thư Ngô Thanh Tâm 0963085250  
3 Lớp phó Nguyễn Thị Nhi 01686154313  
4 Phó bí thư Trương Thị Thảo 01632890059  
5 TC13DL Lớp trưởng Huỳnh Vũ Bích Trâm 0962117077 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Lớp phó Lâm Mỹ Duyên 01636241236 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Bí Thư Ngô Khả Tú 01634690062 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 Phó bí thư Phan Thị Nguyệt Minh 01669483234 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 Ủy Viên Đinh Thị Thu Hiểu 01693254374 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10 DH11
K3540101
Lớp trưởng Lê Thị Hoài Tâm 0927892870 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11 Lớp phó Nguyễn Thị Hiền Diệu 01656501246 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
12 Bí Thư Trần Thiện Trang Lài 01649857142 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
13 Phó bí thư Lưu Tuyết Ngân 01653501945 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. >
14 Ủy Viên Nguyễn Trương Tri 01694270164  
15 DH12KS Lớp trưởng Đinh Thị Kim Chi 01694270734 <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. >
16 Lớp phó Nguyễn Minh Trí 01654077664 <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. >
17 Bí Thư Võ Nguyên Linh 01659498683 <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. >
18 Phó bí thư Trần Thị Hồng Diễm 01642700136  <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. >
19 Ủy Viên Nguyễn Trung Hiếu 01649398892 <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. >
20 CD12KS1 Lớp trưởng Thông Duyệt 01627007053 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
21 Lớp phó Nguyễn Thị Ngọc Thảo 01657271517
22 Bí Thư Trương Thị Bích Ngân 01655901413 <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. >
23 Phó bí thư Nguyễn Thanh Quy 01688218854
24 Ủy Viên Nguyễn Chí Cường 01677090464 <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. >
25 CD12KS2 Lớp trưởng Phạm Tiến Thành 0963879318 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
26 Lớp phó Bùi Thị Kim Thủy 0976644149 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
27 Bí Thư Trần Thi Mỹ Hòa 01884214476
28 Phó bí thư Nguyễn Văn Cường 01686446404  
29 Ủy Viên Nguyễn Thanh Thiện 01689212736  
30 DH13KS1 Lớp trưởng Thái Lâm Mỹ Ngọc 01655762896 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
31 Lớp phó Nguyễn Đình Thi 1687175971 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
32 Bí Thư Nguyễn Ái Dương 1688954709 <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. >
33 Phó bí thư Nguyễn Thị Lâm Oanh 1669053959 <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. >
34 Ủy Viên Trần Thị Thắm 01652276641 <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. >
35 DH13KS2 Lớp trưởng Nguyễn Thị Doan 1675023486 <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. >
36 Lớp phó Trần Đặng Ngọc Bích 01626007570 <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. >
37 Bí Thư Ngô Thị Ngọc Diệp 01676566774 <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. >
38 Phó bí thư Lê Thị Dung 01863770988 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
39 Ủy Viên Lý Thị Bích Ngọc 01685348797  <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. >
40 DH13LH Lớp trưởng Trần Hữu Thiện 01679146407 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
41 Lớp phó Nguyễn Thị Kim Linh 01636555192 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
42 Bí Thư Lê Toàn Trung 01696171840 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
43 Phó bí thư Dương Việt Vương 01686183076  
44 Ủy Viên Nguyễn Thành Tâm 01639213454  
45 CD13KS1 Lớp trưởng Nguyễn Ngọc Hoan 01692525886 <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. >
46 Lớp phó Nguyễn Thị Bích Vân 0965832411  
47 Bí Thư Đoàn Thị Kim Mỹ 01658586406  
48 Phó bí thư Nguyễn Trung Hiếu 01689307734  
49 Ủy Viên Nguyễn Thị Tới 01882939366  
50 CD13KS2 Lớp trưởng Nguyễn Văn Đông 01662432613 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
51 Lớp phó Mao Thị Kim Xuân 01889442864 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
52 Bí Thư Phạm Nguyên Khang 01886092122
53 Phó bí thư Lê Thanh Mến 01687693876 <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. >
54 Ủy Viên Nguyễn Chí Tài 01649997126  
55 CD13LH Lớp trưởng Nguyễn Thanh Tuấn 01883288013 <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. >
56 Lớp phó Trương Thị Trường Thúy 0974594671
57 Bí Thư Võ Thị Kim Hân 0962274025 <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. >
58 Phó bí thư Nguyễn Văn Hậu 01677249850  
59 Ủy Viên Trần Diệp Anh Thư 01684785735  
           
       
       

 

HỘP THƯ LIÊN HỆ


Module viết bởi PĐT

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay: 48
Hôm qua:91
Tuần này: 358
Tuần trước: 517
Tháng này: 1176
Tháng trước: 2991
Tất cả: 150542
Your IP54.156.32.80
Hôm nay:17-08-2017
Thành viên: 0
Khách: 23