2019-2022 (3.5 năm: 120 TC)

Chương trình đào tạo áp dụng từ khóa 2019 của khoa Du lịch có 02 ngành đào tạo hệ Đại học:

  • Ngành Quản trị khách sạn                                              Tải về
  • Ngành Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành                   Tải về