HP. Quản trị lễ tân

Học phần Quản trị lễ tân 1 và Quản trị lễ tân 2

 

Tài liệu học tập: 

1 Chuong 1

2 chuong 2

3 chuong 3

4 chuong 4

5 chuong 5

6 chuong 6

7 chuong 7

 

Bài tập: Sinh viên xem Clip, phân tích vai trò và đặc điểm của bộ phận lễ tân trong khách sạn 5 sao.

Danh mục tài liệu tham khảo:

  • Giáo trình nghiệp vụ lễ tân khách sạn – Trường Trung học Nghiệp vụ Du lịch Hà Nội.
  • Giáo trình lý thuyết nghiệp vụ Lễ tân – Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội.
  • Quản lý khách sạn hiện đại, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.
  • Giáo trình nghiệp vụ tiếp tân – Trường Nghiệp vụ Du lịch Vũng Tàu.
  • Nghiệp vụ Khách sạn – Tác giả: Trần Đoan Chính, Lê Thanh Xuân. NXB Hà Nội, 4/2005