Get Adobe Flash player

GIỚI THIỆU VỀ TIÊU CHUẨN NGHỀ VTOS

Các tiêu chuẩn VTOS được thiết kế trên cơ sở phân tích và hình thành những công việc người lao động cần thực hiện để hoàn tất yêu cầu của một công việc cụ thể. Bảng kỹ năng nghề xác định chính xác những việc người lao động phải làm. Từ những phân tích này, những kiến thức và kỹ năng cần thiết được thiết lập nhằm giúp người lao động có thể thực hiện công việc hiệu quả trong điều kiện thông thường. Bảng này trình bày các công việc ở trình độ cơ bản và được chia thành: Phần việc kỹ năng và Phần việc kiến thức.

Phần việc kỹ năng mô tả những gì mà người lao động phải làm, qua đó giúp họ thực hiện tốt công việc. Phần việc kiến thức đề cập kiến thức bỏ sung hay lý thuyết mà người lao động ở trình độ cơ bản cần có để thực hiện công việc một cách chính xác.

Mỗi tiêu chuẩn VTOS được chia thành 3 phần chính:

+ Phần một mô tả tổng thể công việc, chức danh thường dùng và danh mục công việc. Đây chính là phần hình thành nên tiêu chuẩn.

+ Phần hai gồm kế hoạch liên hoàn nêu chi tiết các công việc, phần việc kỹ năng và phần việc kiến thức.

+ Phần ba nêu chi tiết tiêu chuẩn các kỹ năng nghề.

Phần việc Kỹ năng

Các tiêu chuẩn phần việc kỹ năng được thể hiện trong bảng có 5 cột như sau:

Bước (thực hiện): xác định rõ những gì người lao động phải thực hiện để hoàn thành phần việc theo thứ tự logíc.

Cách làm: mô tả cách thực hiện các bước và thường được trình bày với mục đích minh họa cho những kỹ năng cần có.

Tiêu chuẩn: phần này liên hệ tới những tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến những tiêu chí về chất lượng, số lượng, thời gian, tính liên hoàn, vệ sinh, an toàn v.v. nhằm đảm bảo thực hiện các bước theo đúng tiêu chuẩn.

Lý do: giải thích tại sao cần phải tiến hành các bước theo một cách thức rất cụ thể và tại sao cần phải áp dụng những tiêu chuẩn đó.

Kiến thức: phần này liên hệ tới những yêu cầu về kiến thức cần thiết để hỗ trợ thực hiện công việc, ví dụ, chính sách của công ty hoặc tài liệu tham khảo. Những kiến thức này bổ sung và củng cố phần thực hành những kỹ năng cần thiết.

Phần việc kiến thức:

Cách trình bày phần Phần việc kiến thức hơi khác một chút, cụ thể cột Nội dung được trình bày thay cột Bước (thực hiện); và Mô tả thay cho cột Cách làm. Trong đó cột Nội dung trình bày phần lý thuyết và cột Mô tả giải thích, minh họa làm rõ thêm cho phần lý thuyết.

Cách sử dụng tiêu chuẩn VTOS

Tiêu chuẩn VTOS được thiết kế cho Đào tạo viên, là những người đã tham dự Chương trình phát triển Đào tạo viên và được VTCB cấp chứng chỉ.

Tiêu chuẩn VTOS là cơ sở giúp các doanh nghiệp xây dựng chương trình đào tạo ở trình độ cơ bản cho nhân viên và xác định nhu cầu đào tạo phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp. Ngoài ra, các cơ sở đào tạo có thể sử dụng Tiêu chuẩn VTOS để tham khảo xây dựng chương trình đào tạo sinh viên nghề ở trình độ cơ bản.

Đối với các doanh nghiệp đã có tiêu chuẩn hoạt động, Tiêu chuẩn VTOS giúp củng cố và hỗ trợ cho các tiêu chuẩn hiện có. Với những doanh nghiệp chưa có tiêu chuẩn hoạt động, các Đào tạo viên có thể sử dụng Tiêu chuẩn VTOS để xây dựng các tiêu chuẩn hoạt động cho doanh nghiệp, qua đó góp phần nâng cao chất lượng tiêu chuẩn dịch vụ.

Mặc dù các doanh nghiệp có thể sử dụng Tiêu chuẩn VTOS theo nội dung hiện có, Hội đồng VTCB vẫn khuyến khích các Đào tạo viên điều chỉnh tiêu chuẩn VTOS thành tiêu chuẩn hoạt động phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp.

Bên cạnh tài liệu Tiêu chuẩn kỹ năng nghề, các Đào tạo viên cần sử dụng các phương tiện hỗ trợ cho công tác đào tạo nhân viên như DVD video, ảnh minh họa những công việc chính. Ngoài ra, để củng cố kỹ năng và kiến thức của mình phục vụ cho công tác đào tạo, đào tạo viên có thể sử dụng các tài liệu tham khảo khác như 05 quyển giáo trình nghiệp vụ khách sạn: Kỹ năng khách sạn, Lễ tân, Nhà hàng, Lưu trú và Chế biến món ăn đã được Hội đồng VTCB xây dựng trong khuôn khổ Dự án đào tạo nghiệp vụ khách sạn do Chính phủ Luxembourg tài trợ. Những tài liệu này do VTCB xuất bản và hiện đang có sẵn.

13 Quyển tài liệu

1.    LỄ TÂN

2.    PHỤC VỤ BUỒNG

3.    PHỤC VỤ NHÀ HÀNG

4.    CHẾ BIẾN MÓN ĂN

5.    QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

6.    VẬN HÀNH CƠ SỞ LƯU TRÚ NHỎ

7.    ĐIỀU HÀNH DU LỊCH VÀ ĐẠI LÝ LỮ HÀNH

8.    HƯỚNG DẪN DU LỊCH

9.    THUYẾT MINH DU LỊCH

10.  PHỤC VỤ TRÊN TÀU THỦY

 

Mời các bạn xem tài liệu tại đây

 Dự án Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có Trách nhiệm với Môi trường và Xã hội: http://esrt.vn

 

 

 

Môn học quản trị kinh doanh khách sạn là một trong các mon hoc cốt lõi của ngành đào tạo "Quản trị nhà hàng - khách sạn". Môn học này một mặt trang bị cở sở lý luận, phương pháp  luận, kiến thức và hình thành các kỹ năng quản trị kinh doanh  trong lĩnh vực NHKS cho sinh viên - các nhà kinh doanh khách sạn trong tương lai.

Gồm các chương:

Chương mở đầu: Giới thiệu khái quát về học phần "Quản trị kinh doanh khách sạn"

Chương 1: Tồng quan về kinh doanh khách sạn

Chương 2: Quản trị Cở sở vật chất kỹ thuật trong kinh doanh khách sạn

Chương 3: Đầu tư xây dựng và phát triển khách sạn

Chương 4:Lãnh đạo và cơ cấu tổ chức trong khách sạn

Chương 5: Quản trị nguồn nhân lực trong kinh doanh khách sạn

Chương 6: Tổ chức kinh doanh lưu trú trong khách sạn

Chương 7: Tổ chức kinh doanh ăn uống trong kinh doanh khách sạn

Chương 8: Quản trị Marketing trong khách sạn

 

Mới các bạn đến đọc

--- Kệ sách tham khảo - VP khoa ---

Sự tăng trưởng nhanh chóng của du lịch là một nguyên nhân dẫn đến suy thoái mội trường ở các vùng du lịch; Những tác động xấu ngày càng gia tăng khiến  cho tổ chứ Du lịch thế giới WTO cũng như các nhà nghiên cứu du lịch phải tìm một cách thức, một chiến lược mới nhằm đàm bảo sự hài hòa giữa phát trine63 du lịch với bảo vệ môi trường. Và Du lịch bền vững ra đời nhằm đáp ứng đòi hỏi bức xúc đó.

Chương 1: Du lịch và môi trường

Chương 2: Du lịch bền vững

Chương 3: Du lịch bền vững ở các vùng sinh thái nhạy cảm

 

Mời các bạn đến xem

 --- Kệ sách tham khảo - VP khoa ---

Văn háo ẩm thực là môn học bổ trợ; giúp học sinh biết được những kiến thức cơ bản về văn hóa ẩm thực nói chung, những đặc điểm trong văn hóa ẩm thực của Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới.

Chương 1: Những vấn đề chung về văn háo ẩm thực

Chương 2: Tập quán và khẩu vị ăn uống

Chương 3: Tập quán và khẩu vị ăn uống của khu vực châu Á

Chương 4: Tập quán và khẩu vị ăn uống của khu vực Âu - Mỹ

 

Mời các bạn đến đọc.

--- Kệ sách tham khảo- VP khoa ---

Tổng quan du lịch là một môn học có nội dung rất rộng, bao quát nhiều vấn đề về hoạt động du lịch, đồng thời là một môn học còn mới ở Việt Nam; 

Ngày nay trên thế giới, du lịch đã trở thành nhu cầu cần thiết và phổ biến của mọi người, chính đây là cơ hội rất lớn cho ngành du lịch phát triển, đóng góp ngày càng lớn vào thu nhập của toàn cầu và của mỗi quốc gia...

Bố cục gồm 11 chương

Chương 1: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu

Chương 2: Các khái niệm cơ bản về Du lịch

Chương 3: Các loại hình du lịch và sản phẩm du lịch

Chương 4: Động cơ du lịch và các điều kiện phát triển du lịch

Chương 5: Tính thời vụ trong du lịch

Chương 6: Tác động của du lịch đến các lĩnh vực kinh tế - xã hội và môi trường

Chương 7:Tổng quan về kinh tế du lịch

Chương 8: Đào tạo nguồn nhân lực du lịch

Chương 9:Tổ chức và quản lý ngành Du lịch

Chương 10 Phát triển du lịch bền vững

Chương 11: Quá trình hình thành và phát triển du lịch

 

 --- Kệ sách tham khảo - VP khoa ---

HỘP THƯ LIÊN HỆ


Module viết bởi PĐT

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay: 59
Hôm qua:91
Tuần này: 369
Tuần trước: 517
Tháng này: 1187
Tháng trước: 2991
Tất cả: 150553
Your IP54.156.32.80
Hôm nay:17-08-2017
Thành viên: 0
Khách: 34