Thông báo sinh viên

Thông báo nộp bằng Tốt nghiệp THPT

Căn cứ quy định về quản lý hồ sơ sinh viên, Phòng Quản lý đào tạo và công tác sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên khóa 2014 (chưa nộp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông) thực hiện việc hoàn thành bổ sung bằng tốt …

Đọc tiếp »

Lịch sinh hoạt Cố vấn học tập

Lịch sinh hoạt Cố vấn học tập Hk II, năm học 2013-2014 STT Giảng viên (Cố vấn học tập) Lớp phụ trách Thời gian sinh hoạt Phòng Ghi chú Tháng Thứ Ngày Giờ bắt đầu 1 Nguyễn Thị Minh Nga DH12KS CD12KS1 CD12KS2 CD13KS1 CD13KS2 CD13LH 2 Năm 28-02-14 8h …

Đọc tiếp »

Lịch sinh hoạt Cố vấn học tập

Lịch sinh hoạt Cố vấn học tập Hk I, năm học 2013-2014 STT Giảng viên (Cố vấn học tập) Lớp phụ trách Thời gian sinh hoạt Phòng Ghi chú Tháng Thứ Ngày Giờ bắt đầu 1 Nguyễn Thị Minh Nga DH12KS CD12KS1 CD12KS2 CD13KS1 CD13KS2 CD13LH 11 Năm 14-11-13 14h00 …

Đọc tiếp »

Lịch sinh hoạt Cố vấn học tập

Lịch sinh hoạt Cố vấn học tập Hk I, năm học 2013-2014 STT Giảng viên (Cố vấn học tập) Lớp phụ trách Thời gian sinh hoạt Phòng Ghi chú Tháng Thứ Ngày Giờ bắt đầu 1 Nguyễn Thị Minh Nga DH12KS CD12KS1 CD12KS2 CD13KS1 CD13KS2 CD13LH 8 Năm 22-08-13 8h …

Đọc tiếp »