Nội san

Nội san khoa học & đào tạo kỳ 2, năm 2022

Ban biên tập nội san khoa Du lịch giới thiệu đến quý bạn đọc nội san khoa học kỳ 2, năm 2022 với các bài viết sau: Strategic planning and strategy implementation in Vietnamese Hotels Các yếu tố tác động đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên …

Đọc tiếp »

Nội san khoa học & đào tạo kỳ 1, năm 2022

Ban biên tập nội san khoa Du lịch giới thiệu đến quý bạn đọc nội san khoa học kỳ 1, năm 2022 với các bài viết sau: Phát triển đô thị Đà Lạt theo hướng bền vững Factors affecting tourists in making decision to choose Da Lat as a tourism …

Đọc tiếp »

Nội san khoa học & đào tạo kỳ 2, năm 2021

Ban biên tập nội san khoa Du lịch giới thiệu đến quý bạn đọc nội san khoa học kỳ 2, năm 2021 với các bài viết sau: Giá trị văn hóa trong nghi lễ liên quan đến tuổi già và phong tục ma tang của người Mnong ở Huyện Lắk …

Đọc tiếp »

Nội san khoa học & đào tạo kỳ 1, năm 2021

Ban biên tập nội san khoa Du lịch giới thiệu đến quý bạn đọc nội san khoa học kỳ 1, năm 2021 với các bài viết sau: Chiến lược quản trị nguồn nhân lực từ thực tiễn tại khách sạn Dalat Plaza Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định …

Đọc tiếp »

Nội san khoa học & đào tạo kỳ 2, năm 2020

Ban biên tập nội san khoa Du lịch giới thiệu đến quý bạn đọc nội san khoa học kỳ 2, năm 2020 với các bài viết sau: Tác động của chất lượng dịch vụ đến sự hài lòng của du khách đối với các khu du lịch tại thành phố …

Đọc tiếp »

Nội san khoa học & đào tạo kỳ 1, năm 2020

Ban biên tập nội san khoa Du lịch giới thiệu đến quý bạn đọc nội san khoa học kỳ 1, năm 2020 với các bài viết sau: Luật Du lịch – thực tiễn tại khách sạn Nice Dream Đà Lạt Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch …

Đọc tiếp »

Nội san khoa học, kỳ 2 năm 2019

Ban biên tập nội san khoa Du lịch giới thiệu đến quý bạn đọc nội san khoa học kỳ 2, năm 2019 với các bài viết sau: Tiềm năng phát triển du lịch từ nguồn lợi tài nguyên của tỉnh Bình Định Lợi thế tài nguyên đối với phát triển …

Đọc tiếp »

Nội san khoa học – kỳ 1 năm 2019

Ban biên tập nội san khoa Du lịch giới thiệu đến quý bạn đọc nội san khoa học kỳ 1, năm 2019 với các bài viết sau: Phân tích đặc điểm môi trường kinh doanh tại công ty du lịch Nam Anh Bình Thuận Xây dựng và phát triển nguồn …

Đọc tiếp »

Kế hoạch xuất bản nội san khoa học năm 2019

TRƯỜNG ĐH PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA DU LỊCH Số: 02/2019 /KH-KDL Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                Bình Thuận, ngày 24  tháng 01  năm 2019 KẾ HOẠCH V/v xuất bản nội san khoa học cấp khoa, năm 2019     …

Đọc tiếp »