Nội san

Nội san khoa học & đào tạo kỳ 2, năm 2023

Ban biên tập nội san khoa Du lịch giới thiệu đến quý bạn đọc nội san khoa học kỳ 2, năm 2023 với các bài viết sau: Examining the raltionship between traditional cultural heritage  and sustainable tourism development: A case study of lak distric in Dak Lak province, Vietnam Các …

Đọc tiếp »

Nội san khoa học & đào tạo kỳ 1, năm 2023

Ban biên tập nội san khoa Du lịch giới thiệu đến quý bạn đọc nội san khoa học kỳ 1, năm 2023 với các bài viết sau: Các yếu tố tác động đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại các khách sạn từ 3 đến 5 …

Đọc tiếp »

Nội san khoa học & đào tạo kỳ 2, năm 2022

Ban biên tập nội san khoa Du lịch giới thiệu đến quý bạn đọc nội san khoa học kỳ 2, năm 2022 với các bài viết sau: Strategic planning and strategy implementation in Vietnamese Hotels Các yếu tố tác động đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên …

Đọc tiếp »

Nội san khoa học & đào tạo kỳ 1, năm 2022

Ban biên tập nội san khoa Du lịch giới thiệu đến quý bạn đọc nội san khoa học kỳ 1, năm 2022 với các bài viết sau: Phát triển đô thị Đà Lạt theo hướng bền vững Factors affecting tourists in making decision to choose Da Lat as a tourism …

Đọc tiếp »

Nội san khoa học & đào tạo kỳ 2, năm 2021

Ban biên tập nội san khoa Du lịch giới thiệu đến quý bạn đọc nội san khoa học kỳ 2, năm 2021 với các bài viết sau: Giá trị văn hóa trong nghi lễ liên quan đến tuổi già và phong tục ma tang của người Mnong ở Huyện Lắk …

Đọc tiếp »

Nội san khoa học & đào tạo kỳ 1, năm 2021

Ban biên tập nội san khoa Du lịch giới thiệu đến quý bạn đọc nội san khoa học kỳ 1, năm 2021 với các bài viết sau: Chiến lược quản trị nguồn nhân lực từ thực tiễn tại khách sạn Dalat Plaza Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định …

Đọc tiếp »

Nội san khoa học & đào tạo kỳ 2, năm 2020

Ban biên tập nội san khoa Du lịch giới thiệu đến quý bạn đọc nội san khoa học kỳ 2, năm 2020 với các bài viết sau: Tác động của chất lượng dịch vụ đến sự hài lòng của du khách đối với các khu du lịch tại thành phố …

Đọc tiếp »

Nội san khoa học & đào tạo kỳ 1, năm 2020

Ban biên tập nội san khoa Du lịch giới thiệu đến quý bạn đọc nội san khoa học kỳ 1, năm 2020 với các bài viết sau: Luật Du lịch – thực tiễn tại khách sạn Nice Dream Đà Lạt Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch …

Đọc tiếp »

Nội san khoa học, kỳ 2 năm 2019

Ban biên tập nội san khoa Du lịch giới thiệu đến quý bạn đọc nội san khoa học kỳ 2, năm 2019 với các bài viết sau: Tiềm năng phát triển du lịch từ nguồn lợi tài nguyên của tỉnh Bình Định Lợi thế tài nguyên đối với phát triển …

Đọc tiếp »