Đội ngũ giảng viên

Danh sách giảng viên học kỳ 1, năm học 2020-2021

 1. Tạ Hoàng Giang – thgiang@upt.edu.vn
 2. La Nữ Ánh Vân – lnavan@upt.edu.vn
 3. Mai Ngọc Khánh – mnkhanh@upt.edu.vn
 4. Đinh Thị Kim Chi – dtkchi@upt.edu.vn
 5. Lưu Thắng Lợi – luuthangloi@gmail.com
 6. Lê Thành Vinh – thanhvinhdtc@gmail.com
 7. Nguyễn Trần Bảo Trinh – ntranbaotrinh@gmail.com
 8. Lê Anh Vân – leanhvan.hcmc@gmail.com
 9. David Perkins – davidanhducenglish22102019@gmail.com
 10. Pham Văn Vui – vuidalat81@gmail.com
 11. Nguyễn Nguyên Phong – nguyenphongcl@gmail.com
 12. Trần Đình Phương – phuongtrandinh6@gmail.com

Sinh viên có nhu cầu liên hệ giảng viên trong học kỳ, vui lòng liên hệ khoa để bố trí lịch gặp phù hợp

Trân trọng./.