Đội ngũ giảng viên

Danh sách giảng viên giảng dạy trong học kỳ 2, năm học 2023-2024

 1. David Perkins
 2. Tạ Xuân Hoài
 3. Lê Ngọc Thanh Mai
 4. La Nữ Ánh Vân
 5. Võ Thị Kim Liên
 6. Phạm Văn Vui
 7. Mai Ngọc Khánh
 8. Lý Thị Mỹ Hạnh
 9. Chế Ngọc Thạch
 10. Nguyễn Hữu Tịnh
 11. Trần Đình Phương

Sinh viên có nhu cầu liên hệ giảng viên trong học kỳ, vui lòng liên hệ khoa để bố trí lịch gặp phù hợp

Trân trọng./.