Đội ngũ giảng viên

Danh sách giảng viên giảng dạy trong học kỳ 1, năm học 2022-2023

 1. Tạ Hoàng Giang
 2. La Nữ Ánh Vân
 3. Mai Ngọc Khánh
 4. Đinh Thị Kim Chi
 5. Võ Thị Kim Liên
 6. Trần Ngọc Dũng
 7. Nguyễn Hữu Hà
 8. Phạm Văn Vui
 9. Võ Thị Thùy Loan
 10. Trần Thanh Hiền
 11. Lưu Thắng Lợi
 12. Đỗ Hữu Anh
 13. Đỗ Thị Hoàng Yến
 14. Tăng Minh Châu
 15. Võ Thị Dung
 16. Võ Văn Quốc Nam
 17. Bùi Thị Tường Vy
 18. Lê Thị Mỹ Hạnh
 19. Nguyễn Kim Long
 20. Đặng Anh Đức
 21. Huỳnh Thị Anh Thy
 22. Huỳnh Văn Thương
 23. Đỗ Ngọc Hảo
 24. Nguyễn Hoài Nam
 25. Lê Quốc Hồng Thi
 26. Nguyễn Đức Nam
 27. Nguyễn Thị Thu Hà
 28. Phạm Vũ Phong
 29. Nguyễn Trần Bảo Trinh
 30. Trương Thị Thu Lành

Sinh viên có nhu cầu liên hệ giảng viên trong học kỳ, vui lòng liên hệ khoa để bố trí lịch gặp phù hợp

Trân trọng./.