Tài liệu học tập online

Tài liệu hướng dẫn học phần Luật Du lịch

Học phần Luật Du lịch Số tin chỉ: 2TC Mục tiêu học phần: Môn học giúp người học có những kiến thức cơ bản về: pháp luật du lịch của Việt Nam; Nắm được những qui định khi du lịch nước ngoài, chế độ pháp lý đối với hướng dẫn …

Đọc tiếp »

Tài liệu hướng dẫn học phần Tổng quan du lịch

Tên học phần: Tổng quan du lịch Số tín chỉ: 03 Mục tiêu học phần: Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức tổng quát về ngành Du lịch; giúp sinh củng cố lòng yêu nghề, định hướng nghề nghiệp trong quá trình học. Sau khi hoàn tất …

Đọc tiếp »

Tài liệu hướng dẫn học phần Địa lý du lịch

Tên học phần: Địa lý du lịch Số tín chỉ: 03′ Mục tiêu học phần: Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về địa lí du lịch thế giới và Việt nam; giúp sinh viên nhận thức được vai trò của địa lí du lịch, …

Đọc tiếp »

Tài liệu hướng dẫn học phần Quản trị lễ tân

Tên học phần: Quản trị lễ tân Số tín chỉ: 6 Mục tiêu học phần: Kiến thức hoạt động chung của bộ phận tiền sảnh trong khách sạn. Các hình thức tổ chức nhân sự lễ tân bên trong các tiêu chuẩn xếp hạng sao của khách sạn, từ đó …

Đọc tiếp »