Chương trình đào tạo

Tên chương trình đào tạo Hệ đào tạo Thời gian áp dụng Tải về
Ngành Quản trị Khách sạn Cao đẳng chính quy Từ khóa 2015 Xem
Ngành Quản trị Khách sạn Đại học chính quy Từ khóa 2015 Xem
Ngành Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành Đại học chính quy Từ khóa 2015 Xem
Ngành Quản trị Khách sạn Đại học chính quy Từ khóa 2017 Xem
Ngành Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành Đại học chính quy Từ khóa 2017 Xem
Ngành Quản trị Khách sạn Đại học chính quy Từ khóa 2019 Xem
Ngành Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành Đại học chính quy Từ khóa 2019 Xem
Ngành Quản trị nhà hàng & dịch vụ ăn uống Đại học chính quy Từ khóa 2020 BMT

DCCT

Ngành Quản trị Khách sạn Đại học chính quy Từ khóa 2021 Xem
Ngành Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành Đại học chính quy Từ khóa 2021 Xem BMT

Xem ĐCCT

Ngành Quản trị nhà hàng & dịch vụ ăn uống Đại học chính quy Từ khóa 2021 Xem BMT

Giới thiệu

Xem ĐCCT

Ngành Quản trị Khách sạn Đại học chính quy Từ khóa 2022 BMT

Gioi thieu

DCCT

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành Đại học chính quy Từ khóa 2022 BMT

Gioi thieu

DCCT

Ngành Quản trị nhà hàng & dịch vụ ăn uống Đại học chính quy Từ khóa 2022 BMT

Gioi thieu

DCCT

Cập nhật 9/2022

Vui lòng liên hệ với chúng tôi khi bạn cần thêm thông tin: Khoa_dl@upt.edu.vn