Cố vấn học tập

Danh sách cố vấn học tập năm học 2019-2020

Khóa 2016

Khóa 2017

Khóa 2018

Khóa 2019

La Nữ Ánh Vân

lnavan@upt.edu.vn

0918 590 291

Đỗ Thị Hoàng Yến

dthyen@upt.edu.vn

098 221 6937

Mai Ngọc Khánh

mnkhanh@upt.edu.vn

0934 313 630

Đinh Thị Kim Chi

dtkchi@upt.edu.vn

0394 270 734

Lịch tiếp sinh viên cố định hằng tuần tại văn phòng khoa

Thứ 3

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Đinh Thị Kim Chi

Đỗ Thị Hoàng Yến

Mai Ngọc Khánh

La Nữ Ánh Vân

Sinh viên có nhu cầu gặp GVCV ngoài thời gian trên vui lòng liên hệ đặt lịch hẹn trước với GVCV

 

Trân trọng./.