Cố vấn học tập

Danh sách cố vấn học tập năm học 2019-2020

Khóa 2017

Khóa 2018

Khóa 2019

Khóa 2020

Mai Ngọc Khánh

mnkhanh@upt.edu.vn

0934 313 630

La Nữ Ánh Vân

lnavan@upt.edu.vn

0918 590 291

Đỗ Thị Hoàng Yến

dthyen@upt.edu.vn

098 221 6937

Đinh Thị Kim Chi

dtkchi@upt.edu.vn

0394 270 734

Tạ Hoàng Giang

thgiang@upt.edu.vn

0942985975

Võ Thị Kim Liên

vtklien@upt.edu.vn

0868 820 868

Lịch tiếp sinh viên cố định hằng tuần tại văn phòng khoa

Thứ 3 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Đinh Thị Kim Chi Đỗ Thị Hoàng Yến Mai Ngọc Khánh La Nữ Ánh Vân Tạ Hoàng Giang
Võ Thị Kim Liên


Trân trọng./.
Sinh viên có nhu cầu gặp GVCV ngoài thời gian trên vui lòng liên hệ đặt lịch hẹn trước với GVCV