Lãnh đạo Khoa

 

Họ và tên: TS. Tạ Hoàng Giang
Chức vụ: Trưởng khoa Du lịch
SĐT: 097 917 3333
Email: thgiang@upt.edu.vn
Họ và tên: TS. La Nữ Ánh Vân
Chức vụ: P. Trưởng khoa Du lịch
SDT: 0918 590 291
Email: lnavan@upt.edu.vn
Họ và tên: ThS. Mai Ngọc Khánh
Chức vụ: P. Trưởng khoa Du lịch
SĐT: 0934 313 630
Email: mnkhanh@upt.edu.vn
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên: ThS. Đinh Thị Kim Chi
Chức vụ: Phó trưởng bộ môn Quản trị Khách sạn
                  SĐT: 0394 270 734
                  Email: dtkchi@upt.edu.vn

 

                  Họ và tên: ThS. Võ Thị Kim Liên
Chức vụ: Phó trưởng bộ môn Quản trị Nhà hàng & Dịch vụ ăn uống
                  SĐT: 0868 820 868
                  Email: vtklien@upt.edu.vn