HỘI THẢO – TỌA ĐÀM

Hội thảo “Kết nối giao thương, tiêu thụ sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bình Thuận”

THÔNG BÁO V/v tổ chức Hội thảo “Kết nối giao thương, tiêu thụ sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Bình Thuận”   Căn cứ kế hoạch số 284/KH-ĐHPT, ngày 30/6/2022, v/v tổ chức Hội thảo “Kết nối giao thương, tiêu thụ sản phẩm Chương trình …

Đọc tiếp »

Hội thảo “Dạy, học trực tuyến: Thuận lợi, khó khăn và tăng cường giải pháp hiệu quả trong dạy và học”

THÔNG BÁO v/v tham dự hội thảo “Dạy, học trực tuyến: Thuận lợi, khó khăn và tăng cường giải  pháp hiệu quả trong dạy và học”   Thực hiện kế hoạch số 306/KH-LHH-ĐHPT, ngày 5/10/2021 v.v phối hợp tổ chức hội thảo “Dạy, học trực tuyến: Thuận lợi, khó khăn …

Đọc tiếp »