Kế hoạch chiến lược

Căn cứ kế hoạch chiến lược của trường ĐH Phan Thiết giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2030; Khoa Du lịch căn cứ trên tình hình thực tế, xây dựng kế hoạch chiến lược của khoa trong giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2030

 

Vui lòng xem file đính kèm

1 Chien luoc 2015-2020 tam nhin 2030