Thông báo sinh viên

Chương trình xét cấp học bổng của Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen (HMWK) và Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới CHLB Đức (WUS) cho sinh viên Việt Nam năm học 2019 – 2020

THÔNG BÁO Căn cứ Công văn 1906/HTQT của Cục Hợp tác Quốc tế (Bộ Giáo dục và Đào tạo) về việc xét trao học bổng Hessen Đức. Số lượng học bổng dự kiến dành cho Trường Đại học Phan Thiết là: 3 suất Tiêu chí để được xem xét cấp học bổng …

Đọc tiếp »

Thông báo nghỉ Tết nguyên đán 2020

THÔNG BÁO V/v  Kế hoạch học tập học kỳ II và thời gian nghỉ Tết nguyên đán 2020   Căn cứ kế hoạch học tập năm học 2019-2020, Nhà trường thông báo kế hoạch học tập học kỳ II và thời gian nghỉ Tết nguyên đán cho sinh viên trường …

Đọc tiếp »

Lịch tiếp Sinh viên HK I, NH 2019-2020

TRƯỜNG ĐH PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA DU LỊCH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                     Phan Thiết, ngày 01 tháng 11 năm 2019 LỊCH TIẾP SINH VIÊN Khoa du lịch thông báo lịch tiếp sinh viên trong HK I năm học …

Đọc tiếp »