Thông báo v/v tham dự báo cáo chuyên đề “Chuyển đổi số: cơ hội và thách thức”

THÔNG BÁO

V/v mời sinh viên tham dự báo cáo chuyên đề “Chuyển đổi số: cơ hội và thách thức”

 

Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-P.QLKH-HTQT ngày 11/6/2020, nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng sinh viên cần trong thời đại chuyển đối số của Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế

Nhằm tăng cường hoạt động học thuật trong sinh viên, khoa Du lịch thông báo về việc tham gia chương trình Báo cáo chuyên đề “Chuyển đổi số: cơ hội và thách thức”

  1. Báo cáo viên: TS. Nguyễn Duy Tài – Nghiên cứu viên – Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc – VKIST (Bộ Khoa học & Công nghệ)
  2. Thời gian: 8h30, ngày 3/7/2020
  3. Địa điểm: Hội trường

Sinh viên vui lòng liên hệ văn phòng khoa để đăng ký tham gia

 

Trân trọng./.

Check Also

Chương trình xét cấp học bổng của Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen (HMWK) và Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới CHLB Đức (WUS) cho sinh viên Việt Nam năm học 2019 – 2020

THÔNG BÁO Căn cứ Công văn 1906/HTQT của Cục Hợp tác Quốc tế (Bộ Giáo …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.