Chương trình xét cấp học bổng của Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen (HMWK) và Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới CHLB Đức (WUS) cho sinh viên Việt Nam năm học 2019 – 2020

THÔNG BÁO

Căn cứ Công văn 1906/HTQT của Cục Hợp tác Quốc tế (Bộ Giáo dục và Đào tạo) về việc xét trao học bổng Hessen Đức.

Số lượng học bổng dự kiến dành cho Trường Đại học Phan Thiết là: 3 suất

Tiêu chí để được xem xét cấp học bổng như sau:

  1. Kết quả học tập học kỳ I năm học 2019 – 2020 đạt từ 7,5 điểm trở lên.
  2. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, là con thương binh, liệt sĩ, dân tộc thiểu số hoặc các trường hợp khó khăn khác.
  3. Hiện không nhận hỗ trợ học bổng của tổ chức, cá nhân nào khác.
  4. Tham gia các hoạt động xã hội (tiêu chí ưu tiên) như: hiến máu nhân đạo, thanh niên tình nguyện, hỗ trợ đồng bào bão lụt, thiên tai, giao thông, hoặc các hình thức khác.

Hồ sơ đăng ký xét cấp học bổng đề nghị gửi qua chuyển phát nhanh đến Văn phòng Hessen Việt Nam, số 34D, Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội, trước ngày 25/05/2020.

Bản copy hồ sơ (scan) đề nghị gửi trước qua email đến Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Văn phòng Hessen Việt Nam qua địa chỉ sau: htqt@moet.gov.vn và hessenbuero.vn@gmail.com (Hồ sơ đến sau ngày 25/05/2020 sẽ không được xem xét).

Thông tin liên hệ , hỗ trợ: Phòng QLKH và HTQT qua địa chỉ email qlkh-htqt@upt.edu.vn hoặc SĐT 0252 627 8282.

Check Also

Lịch tiếp sinh viên HK II, năm học 2019-2020

TRƯỜNG ĐH PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA DU LỊCH …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.