khoa_dl@upt.edu.vn

THÔNG BÁO XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 6/2022

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022, Phòng Quản lý Đào tạo thông báo đến các Khoa và sinh viên về thủ tục xét tốt nghiệp đợt tháng 06/2022 như sau: 1/ Đối tượng: Sinh viên đủ điều kiện để được công nhận tốt nghiệp theo Quy định về …

Đọc tiếp »

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP NHẬP MÔN NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN VÀ NGÀNH QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG & DỊCH VỤ ĂN UỐNG CHO SINH VIÊN KHÓA 13

Nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quan về ngành học Quản trị khách sạn và ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống. Nhằm giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận thực tế của ngành học, từ đó sinh viên có những định …

Đọc tiếp »

Thông báo xét tốt nghiệp đợt tháng 1/2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QL ĐÀO TẠO & CTSV                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:      /TB-P.QLĐT                            Bình Thuận, ngày  08  tháng  12  năm 2021     THÔNG BÁO (V/v xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng …

Đọc tiếp »

Nội san khoa học & đào tạo kỳ 2, năm 2021

Ban biên tập nội san khoa Du lịch giới thiệu đến quý bạn đọc nội san khoa học kỳ 2, năm 2021 với các bài viết sau: Giá trị văn hóa trong nghi lễ liên quan đến tuổi già và phong tục ma tang của người Mnong ở Huyện Lắk …

Đọc tiếp »

Nội san khoa học & đào tạo kỳ 1, năm 2021

Ban biên tập nội san khoa Du lịch giới thiệu đến quý bạn đọc nội san khoa học kỳ 1, năm 2021 với các bài viết sau: Chiến lược quản trị nguồn nhân lực từ thực tiễn tại khách sạn Dalat Plaza Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định …

Đọc tiếp »

Kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2021-2022

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:       /ĐHPT                             Bình Thuận, ngày      tháng      năm 2021                                                              KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP Năm học 2021 – 2022 …

Đọc tiếp »

Xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 6/2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  Số:       /TB-P.QLĐT                        Bình Thuận, ngày  03  tháng  06  năm 2021 THÔNG BÁO …

Đọc tiếp »