Lịch tiếp sinh viên HK I, năm học 2020-2021

TRƯỜNG ĐH PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA DU LỊCH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phan Thiết, ngày 31 tháng 08 năm 2020

LỊCH TIẾP SINH VIÊN

Khoa du lịch thông báo lịch tiếp sinh viên trong HK I năm học 2020-2021 như sau:

  1. Lịch tiếp sinh viên của lãnh đạo khoa

Thời gian:      Sáng từ 7h30 đến 11h30

Chiều từ 13h00 đến 17h00

Địa điểm: Văn phòng khoa Du lịch

Buổi Thứ 3 Thứ 5 Thứ 6
Sáng TS. Tạ Hoàng Giang ThS. Mai Ngọc Khánh
Chiều TS. La Nữ Ánh Vân
  1. Lịch tiếp sinh viên của Giảng viên cố vấn

Thời gian:      Sáng từ 7h30 đến 11h30

Chiều từ 13h00 đến 17h00

Địa điểm: Văn phòng khoa Du lịch

Buổi Thứ 2 Thứ 3 Thứ 5 Thứ 6
Sáng HVCH. Đỗ Thị Hoàng Yến  TS. Tạ Hoàng Giang ThS. Mai Ngọc Khánh
Chiều ThS. Đinh Thị Kim Chi TS. La Nữ Ánh Vân ThS. Võ Thị Kim Liên

Lưu ý: Sinh viên có nhu cầu gặp đột xuất, vui lòng báo trước với GVCV.

  • Lịch sinh hoạt cố vấn học tập được tổ chức định kỳ mỗi tháng, theo kế hoạch của phòng CTCTSV-QHDN-HTVLSV
  1. Lịch tiếp sinh viên của trợ lý khoa

Thời gian:      Sáng từ 7h30 đến 11h30

Chiều từ 13h00 đến 17h00

Các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần

+ Nhận các loại giấy tờ: Thứ 2, thứ 4 hàng tuần

+ Trả các loại giấy tờ: Thứ 5 hàng tuần

Địa điểm: Văn phòng khoa Du lịch

Thông tin liên hệ:

Trân trọng thông báo./.

Check Also

Văn bản hướng dẫn về Ngày công tác xã hội

Mời sinh viên xem nội dung tại file đính kèm 2020-08 QD 225 Quy trinh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.