Sinh hoạt công dân đầu năm học 2020-2021

Vừa qua, trong 2 ngày 03 và 04 tháng 9 năm 2020, khoa Du lịch đã tổ chức sinh hoạt công dân đầu năm cho hơn 400 sinh viên các khóa 2017, 2018 và 2019.

Thực hiện Kế hoạch số 235/KH-ĐHPT, ngày 19/8/2020 về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – học sinh, sinh viên” năm học 2020-2021; Thực hiện chủ trương về giãn cách xã hội trong tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp vẫn còn trong giai đoạn nguy hiểm; Khoa Du lịch đã thực hiện chia tách nhỏ các nhóm lớp nhằm đảm bảo khoản cách an toàn, không tập trung quá đông và thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Trong buổi sinh hoạt, khoa Du lịch đã trình bày nhắc lại và nhấn mạnh một số thông tin quan trong như:

  • Hướng dẫn 2929/BGDĐT-GDCTHSSV: triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013, nội dung liên quan tới người học tại Luật Giáo dục sửa đổi năm 2019, …
  • Quyết định số 1229/QĐ-BGDĐT về Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách thu hút và tạo nguồn cán bộ từ SV tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ của ngành Giáo dục, Luật Lao động, …
  • Triển khai một số hoạt động về chương trình Khởi nghiệp
  • Triển khai một số quy định của Nhà trường: Triển khai mục tiêu, tầm nhìn, sứ mệnh của trường Đại học Phan Thiết. Tình hình về Nhà trường, nhiệm vụ trọng tâm của năm học; các nội quy, quy định đối với người học; các chương trình, kế hoạch năm học, khóa học; cung cấp một số thông tin về các khóa đào tạo, ngành đào tạo; giải đáp một số vấn đề người học thường gặp trong quá trình học tập tại trường, … Công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên trường học.
  • Một số thông tin khác: Thời khóa biểu; kế hoạch đánh giá rèn luyện HSSV HK II, năm học 2019-2020; Hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên.

Một số hình ảnh trong chương trình:

Hoàng Yến

Check Also

Chào mừng Đại hội Chi bộ trường ĐH Phan Thiết thành công

Ngày 26/6/2020, Chi bộ trường Đại học Phan Thiết đã tổ chức thành công Đại …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.