Thông báo cập nhật danh sách GVCV năm học 2020-2021

TRƯỜNG ĐH PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA DU LỊCH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phan Thiết, ngày 15 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO

CẬP NHẬT DANH SÁCH GVCV VÀ LỊCH TIẾP SINH VIÊN

  1. Lịch tiếp sinh viên của lãnh đạo khoa

Thời gian:      Sáng từ 7h30 đến 11h30

Chiều từ 13h00 đến 17h00

Địa điểm: Văn phòng khoa Du lịch

Buổi Thứ 3 Thứ 5 Thứ 6
Sáng TS. Tạ Hoàng Giang ThS. Mai Ngọc Khánh
Chiều TS. La Nữ Ánh Vân
  1. Lịch tiếp sinh viên của Giảng viên cố vấn

Thời gian:      Sáng từ 7h30 đến 11h30

Chiều từ 13h00 đến 17h00

Địa điểm: Văn phòng khoa Du lịch

Thứ 3 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Đinh Thị Kim Chi

Lê Thị Minh Hương

Đỗ Thị Hoàng Yến Mai Ngọc Khánh La Nữ Ánh Vân Võ Thị Kim Liên


Lịch sinh hoạt cố vấn học tập được tổ chức định kỳ mỗi tháng, theo kế hoạch của phòng CTCTSV-QHDN-HTVLSV
Lưu ý: Sinh viên có nhu cầu gặp đột xuất, vui lòng báo trước với GVCV.

  1. Lịch tiếp sinh viên của trợ lý khoa

Thời gian:      Sáng từ 7h30 đến 11h30

Chiều từ 13h00 đến 17h00

Các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 5 hàng tuần

+ Nhận các loại giấy tờ: Thứ 2, thứ 4 hàng tuần

+ Trả các loại giấy tờ: Thứ 5 hàng tuần

Địa điểm: Văn phòng khoa Du lịch

Thông tin liên hệ:

Trân trọng thông báo./.

Check Also

Lịch tiếp sinh viên trong HK II, năm học 2022-2023

TRƯỜNG ĐH PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA DU LỊCH …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.