Hội nghị “Dạy tốt – Học tốt” năm học 2022-2023 tại trường Đại học Phan Thiết

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Hội nghị “Dạy tốt – Học tốt” năm học 2022-2023 tại trường Đại học Phan Thiết

 

Căn cứ kế hoạch số 36/KHPH-ĐHPT-CĐPT, ngày 18/11/2022 v/v tổ chức Hội nghị “Dạy tốt – Học tốt” năm học 2022-2023 tại trường Đại học Phan Thiết

Với mục tiêu xây dựng diễn đàn trao đổi, thảo luận những vấn đề lý luận, thực tiễn về sự phát triển giáo dục trong tình hình mới; xây dựng trường học thân thiện, sinh viên tích cực và hướng đến thực hiện Cách mạng Công nghệ 4.0; Tăng cường đổi mới các phương pháp dạy và học; Xây dựng diễn đàn để sinh viên trao đổi kinh nghiệm, phương pháp học tập hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng học tập của sinh viên.

 

Thời gian: 8h00, ngày 16/12/2022

Địa điểm: Hội trường

 

Sinh viên đăng ký tham gia tại văn phòng khoa.

Check Also

Workshop “Tôi có thể tham gia kinh doanh quốc tế khi đang là sinh viên?”

THÔNG BÁO V/v tham dự Workshop “Tôi có thể tham gia kinh doanh quốc tế …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.