Tập huấn “Chuyển đổi số – Cơ hội và thách thức đối với trường Đại học Phan Thiết”

THÔNG BÁO

V/v tham gia tập huấn “Chuyển đổi số – Cơ hội và thách thức đối với trường Đại học Phan Thiết”

 

Căn cứ kế hoạch số 85/KH-ĐHPT, ngày 3/3/2023 v/v tổ chức tập huấn “Chuyển đổi số – Cơ hội và thách thức đối với trường Đại học Phan Thiết”

Báo cáo viên: TS. Nguyễn Tuấn Hoa – Thành viên Nhóm chuyên gia tư vấn xây dựng Chiến lược phát triển Kinh tế số, Xã hội số quốc gia

Thời gian: 14h00, ngày 9/3/2023

Địa điểm: Hội trường

 

Sinh viên vui lòng liên hệ văn phòng khoa để đăng ký tham gia

Trân trọng./.

Check Also

Workshop “Tôi có thể tham gia kinh doanh quốc tế khi đang là sinh viên?”

THÔNG BÁO V/v tham dự Workshop “Tôi có thể tham gia kinh doanh quốc tế …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.