Hội thảo “Phát triển bền vững du lịch tỉnh Bình Thuận: Thực trạng và giải pháp”

THÔNG BÁO

V/v tham gia Hội thảo “Phát triển bền vững du lịch tỉnh Bình Thuận: Thực trạng và giải pháp”

 

Căn cứ kế hoạch 186/KH-ĐHPT, ngày 20/4/2023 v.v tổ chức Hội thảo “Phát triển bền vững du lịch tỉnh Bình Thuận: Thực trạng và giải pháp”

Nhằm đánh giá tình hình khách du lịch trong nước, quốc tế đến du lịch tỉnh Bình Thuận trong thời gian qua; Thuận lợi, khó khăn và giải pháp thu hút khách du lịch (trong nước, quốc tế) đến tỉnh Bình Thuận trong thời gian tới, góp phần phát triển ngành du lịch của tỉnh Bình Thuận.

Thời gian: 8h00, ngày 26/5/2023

Địa điểm: Hội trường

 

Sinh viên đăng ký tham gia tại văn phòng khoa.

Check Also

Workshop “Tôi có thể tham gia kinh doanh quốc tế khi đang là sinh viên?”

THÔNG BÁO V/v tham dự Workshop “Tôi có thể tham gia kinh doanh quốc tế …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.