Thông báo sinh viên

Lịch sinh hoạt Cố vấn học tập

 LỊCH SINH HOẠT CỐ VẤN HỌC TẬP  Học kỳ: 1 Năm học: 2018-2019 STT Giảng viên (Cố vấn học tập) Lớp phụ trách Thời gian sinh hoạt Phòng Ghi chú Tháng Thứ Ngày Giờ bắt đầu 2 Mai Ngọc Khánh DH15KS1 DH15KS2 DH15LH 11 Năm 11-07-18 8h00 P01 12 Năm …

Đọc tiếp »

Thông báo nộp bằng Tốt nghiệp THPT

Căn cứ quy định về quản lý hồ sơ sinh viên, Phòng Quản lý đào tạo và công tác sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên khóa 2017 (chưa nộp bản sao bằng tốt nghiệp THPT) thực hiện việc hoàn thành bổ sung bằng tốt nghiệp Trung học …

Đọc tiếp »

Lịch tiếp sinh viên Hk I, năm học 2018-2019

LỊCH TIẾP SINH VIÊN HK I – NH 2018-2019  Khoa du lịch thông báo lịch tiếp sinh viên như sau Lịch tiếp sinh viên của lãnh đạo khoa Thời gian:      Sáng từ 7h30 đến 11h30                         Chiều từ 13h00 đến 17h00 Địa điểm: Văn phòng khoa Du lịch Thứ …

Đọc tiếp »

Lịch sinh hoạt Cố vấn học tập

 LỊCH SINH HOẠT CỐ VẤN HỌC TẬP  Học kỳ: 1 Năm học: 2018-2019 STT Giảng viên (Cố vấn học tập) Lớp phụ trách Thời gian sinh hoạt Phòng Ghi chú Tháng Thứ Ngày Giờ bắt đầu 2 Mai Ngọc Khánh DH15KS1 DH15KS2 DH15LH 8 Năm 22/08/2018 8h00 P01 9 Năm …

Đọc tiếp »

Lịch sinh hoạt Cố vấn học tập

 LỊCH SINH HOẠT CỐ VẤN HỌC TẬP  Học kỳ: 2,  Năm học: 2017-2018 STT Giảng viên (Cố vấn học tập) Lớp phụ trách Thời gian sinh hoạt Phòng Ghi chú Tháng Thứ Ngày Giờ bắt đầu 1 Mai Ngọc Khánh DH14KS1 DH14KS2 DH14KS3 DH14LH 3 Năm 03-08-18 14h00 P04 4 …

Đọc tiếp »

Lịch tiếp sinh viên Hk II, năm học 2017-2018

LỊCH TIẾP SINH VIÊN HK II – NH 2017-2018 Khoa du lịch thông báo lịch tiếp sinh viên như sau Lịch tiếp sinh viên của lãnh đạo khoa Thời gian:      Sáng từ 7h30 đến 11h30                         Chiều từ 13h00 đến 17h00 Địa điểm: Văn phòng khoa Du lịch Thứ …

Đọc tiếp »

Lịch sinh hoạt Cố vấn học tập

 LỊCH SINH HOẠT CỐ VẤN HỌC TẬP  Học kỳ: 1 Năm học: 2017-2018 STT Giảng viên (Cố vấn học tập) Lớp phụ trách Thời gian sinh hoạt Phòng Ghi chú Tháng Thứ Ngày Giờ bắt đầu 1 Mai Ngọc Khánh DH14KS1 DH14KS2 DH14KS3 DH14LH 11 Năm 09-11-17 14h00 P04 12 …

Đọc tiếp »