Nội san

Kế hoạch xuất bản nội san khoa học năm 2015

TRƯỜNG ĐH PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA DU LỊCH Số: 03/2015 /KH-KDL Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                Bình Thuận, ngày 26  tháng 02  năm 2015 KẾ HOẠCH V/v xuất bản nội san khoa học cấp khoa, năm 2015   MỤC …

Đọc tiếp »