Nội san

Nội san khoa học năm 2015

Ban biên tập nội san khoa Du lịch gửi đến quý bạn đọc nội san khoa năm 2015 với các bài viết sau: Hoạt động kinh doanh của bộ phận Housekeeping tại Sea Links Beach Hotel Thực trạng và một số giải pharp nâng cao chất lượng dịch vụ phòng …

Đọc tiếp »

Kế hoạch xuất bản nội san khoa học năm 2015

TRƯỜNG ĐH PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA DU LỊCH Số: 03/2015 /KH-KDL Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                Bình Thuận, ngày 26  tháng 02  năm 2015 KẾ HOẠCH V/v xuất bản nội san khoa học cấp khoa, năm 2015   MỤC …

Đọc tiếp »