Thông báo V/v sinh viên đã hết thời gian học tập tối đa theo quy định nhưng chưa đủ điều kiện xét tốt nghiệp của sinh viên khóa 2017-2021, 2018-2022, 2019-2023

THÔNG BÁO

V/v sinh viên dự kiến hết thời gian học tập tối đa theo quy định nhưng chưa đủ điều kiện tốt nghiệp

 

Căn cứ Quyết định số 215/QĐ-ĐHPT ngày 15/6/2021 về việc ban bành Quy chế đào tạo trình độ Đại học của trường ĐH Phan Thiết;

Phòng Quản lý đào tạo thông báo danh sách sinh viên đã đến thời gian tốt nghiệp theo quy định nhưng chưa đủ điều kiện tốt nghiệp

Đối với sinh viên đại học chính quy các khóa

Khóa học Thời gian hết hạn trả nợ môn Thời gian hết hạn trả nợ chuẩn đầu ra
2017-2021 Tháng 06/2024 Tháng 06/2027
2018-2022 Tháng 06/2025 Tháng 06/2028
2019-2023 Tháng 06/2026 Tháng 06/2029

Sau thời gian thông báo trên, Phòng QLĐT sẽ không giải quyết các trường hợp xét tốt nghiệp đối với các khóa đã quá thời gian đào tạo theo quy định của BGDĐT và của nhà trường.

 

Danh sách đính kèm

Khóa 2017-2021

STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Khóa học Ngành Thời gian hết hạn trả nợ môn Thời gian hết hạn trả nợ chuẩn đầu ra
1 1750104013 Lại Võ Đình Huân 24/03/1999 2017-2021 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Tháng 06/ 2024 Tháng 06/2027
2 1750104023 Trần Trọng Ngọc 02/01/1998 2017-2021 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Tháng 06/ 2024 Tháng 06/2027
3 1750104024 Lê Thị Yến Nhi 23/10/1999 2017-2021 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Tháng 06/ 2024 Tháng 06/2027
4 1750104026 Phạm Ngọc Quý 30/05/1999 2017-2021 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Tháng 06/ 2024 Tháng 06/2027
5 1750103008 Nguyễn Thị Hoa 06/01/1999 2017-2021 Quản trị khách sạn Tháng 06/ 2024 Tháng 06/2027
6 1750103087 Đỗ Đức Long 21/10/1998 2017-2021 Quản trị khách sạn Tháng 06/ 2024 Tháng 06/2027
7 1750103088 Phan Thị Hoài Ly 18/07/1998 2017-2021 Quản trị khách sạn Tháng 06/ 2024 Tháng 06/2027
8 1750103105 Dương Tú Trinh 28/12/1999 2017-2021 Quản trị khách sạn Tháng 06/ 2024 Tháng 06/2027
9 1750103048 Trần Thị Phương Ngân 20/03/1999 2017-2021 Quản trị khách sạn Tháng 06/ 2024 Tháng 06/2027
10 1750103062 Đào Minh Hưng Thịnh 14/01/1998 2017-2021 Quản trị khách sạn Tháng 06/ 2024 Tháng 06/2027
11 1750103065 Nguyễn Thị Thanh Thùy 07/10/1999 2017-2021 Quản trị khách sạn Tháng 06/ 2024 Tháng 06/2027
12 1750103084 Nguyễn Vĩnh An Khang 15/04/1999 2017-2021 Quản trị khách sạn Tháng 06/ 2024 Tháng 06/2027

Khóa 2018-2022

STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Khóa học Ngành Thời gian hết hạn trả nợ môn Thời gian hết hạn trả nợ chuẩn đầu ra
1 K10KSA0030 Lê Hoàng Thi 18/06/2000 2018-2022 Quản trị khách sạn Tháng 06/2025 Tháng 06/2028
2 K10KSA0074 Hồ Nhựt Tân 30/08/1999 2018-2022 Quản trị khách sạn Tháng 06/2025 Tháng 06/2028
3 K10KSA0080 Nguyễn Thị Hoài Thương 29/08/2000 2018-2022 Quản trị khách sạn Tháng 06/2025 Tháng 06/2028
4 K10KSA0111 Dương An Nhiên 25/11/2000 2018-2022 Quản trị khách sạn Tháng 06/2025 Tháng 06/2028
5 K10KSA0140 Đinh Thị Vân Anh 20/08/2000 2018-2022 Quản trị khách sạn Tháng 06/2025 Tháng 06/2028
6 K10KSA0146 Nguyễn Trọng Huy 12/06/2000 2018-2022 Quản trị khách sạn Tháng 06/2025 Tháng 06/2028
7 K10KSA0154 Huỳnh Thị Mỹ 14/10/2000 2018-2022 Quản trị khách sạn Tháng 06/2025 Tháng 06/2028
8 K10KSA0166 Thái Nguyễn Minh Thăng 01/10/2000 2018-2022 Quản trị khách sạn Tháng 06/2025 Tháng 06/2028
9 K10KSA0172 Đinh Công Toàn 19/09/1999 2018-2022 Quản trị khách sạn Tháng 06/2025 Tháng 06/2028
10 K10KSA0177 Nguyễn Phan Anh Vinh 30/09/2000 2018-2022 Quản trị khách sạn Tháng 06/2025 Tháng 06/2028
11 K10LHA0031 Kiều Hoài Tiên 12/07/2000 2018-2022 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Tháng 06/2025 Tháng 06/2028
12 K10LHA0040 Nguyễn Quốc Trung 07/11/1996 2018-2022 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Tháng 06/2025 Tháng 06/2028

Khóa 2019-2023

STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Khóa học Ngành Thời gian hết hạn trả nợ môn Thời gian hết hạn trả nợ chuẩn đầu ra
1 K10KSA0091 Trương Hồng Ánh 09/11/2000 2019-2023 Quản trị khách sạn Tháng 01/2026 Tháng 01/2029
2 K10KSA0161 Nguyễn Thị Hồng Phượng 24/12/2000 2019-2023 Quản trị khách sạn Tháng 01/2026 Tháng 01/2029
3 K11KSA0015 Hoàng Bảo Khang 24/10/2000 2019-2023 Quản trị khách sạn Tháng 01/2026 Tháng 01/2029
4 K11KSA0018 Phạm Duy Linh 31/10/1999 2019-2023 Quản trị khách sạn Tháng 01/2026 Tháng 01/2029
5 K11KSA0019 Nguyễn Thị Mi Mi 14/09/2001 2019-2023 Quản trị khách sạn Tháng 01/2026 Tháng 01/2029
6 K11KSA0022 Trần Khôi Nguyên 22/09/2001 2019-2023 Quản trị khách sạn Tháng 01/2026 Tháng 01/2029
7 K11KSA0023 Bùi Phúc Nguyên 28/01/2001 2019-2023 Quản trị khách sạn Tháng 01/2026 Tháng 01/2029
8 K11KSA0030 Lê Minh Quang 07/08/2000 2019-2023 Quản trị khách sạn Tháng 01/2026 Tháng 01/2029
9 K11KSA0035 T’Chen Trần Khánh Thi 09/07/2000 2019-2023 Quản trị khách sạn Tháng 01/2026 Tháng 01/2029
10 K11KSA0037 Bùi Ngọc Trai 18/09/2001 2019-2023 Quản trị khách sạn Tháng 01/2026 Tháng 01/2029
11 K11KSA0047 Lê Quỳnh Nhật Vy 05/10/2001 2019-2023 Quản trị khách sạn Tháng 01/2026 Tháng 01/2029
12 K11KSA0125 Nguyễn Thị Mộng Nhi 22/02/2001 2019-2023 Quản trị khách sạn Tháng 01/2026 Tháng 01/2029
13 K10KSA0072 Phạm Thu Phương 12/07/2000 2019-2023 Quản trị khách sạn Tháng 01/2026 Tháng 01/2029
14 K11KSA0052 Võ Thị Ngọc Cẩm 19/10/2001 2019-2023 Quản trị khách sạn Tháng 01/2026 Tháng 01/2029
15 K11KSA0062 Trần Song Khoa 19/08/1999 2019-2023 Quản trị khách sạn Tháng 01/2026 Tháng 01/2029
16 K11KSA0064 Phạm Nguyễn Ngọc Minh 08/03/2000 2019-2023 Quản trị khách sạn Tháng 01/2026 Tháng 01/2029
17 K11KSA0067 Võ Hoài Nam 18/08/2000 2019-2023 Quản trị khách sạn Tháng 01/2026 Tháng 01/2029
18 K11KSA0079 Nguyễn Ngọc Thiện 25/07/2001 2019-2023 Quản trị khách sạn Tháng 01/2026 Tháng 01/2029
19 K11KSA0080 Lê Thị Yến Thu 10/10/2001 2019-2023 Quản trị khách sạn Tháng 01/2026 Tháng 01/2029
20 K11KSA0081 Lê Đỗ Quỳnh Thư 29/08/2001 2019-2023 Quản trị khách sạn Tháng 01/2026 Tháng 01/2029
21 K11KSA0087 Nguyễn Ánh Ngọc Trân 13/06/2001 2019-2023 Quản trị khách sạn Tháng 01/2026 Tháng 01/2029
22 K11KSA0089 Nguyễn Thị Bích Trang 29/01/2001 2019-2023 Quản trị khách sạn Tháng 01/2026 Tháng 01/2029
23 K11KSA0094 Hồ Thanh Tuyền 11/07/2001 2019-2023 Quản trị khách sạn Tháng 01/2026 Tháng 01/2029
24 K11KSA0174 Huỳnh Thị Ngọc Oanh 06/07/2001 2019-2023 Quản trị khách sạn Tháng 01/2026 Tháng 01/2029
25 K11KSA0205 Huỳnh Tú Quyên 31/01/2001 2019-2023 Quản trị khách sạn Tháng 01/2026 Tháng 01/2029
26 K11KSA0100 Nguyễn Thanh An 06/06/2001 2019-2023 Quản trị khách sạn Tháng 01/2026 Tháng 01/2029
27 K11KSA0111 Huỳnh Thị Ái Hạnh 20/02/2001 2019-2023 Quản trị khách sạn Tháng 01/2026 Tháng 01/2029
28 K11KSA0113 Nguyễn Thanh Hiển 01/01/2001 2019-2023 Quản trị khách sạn Tháng 01/2026 Tháng 01/2029
29 K11KSA0117 Huỳnh Minh Khiêm 03/10/2001 2019-2023 Quản trị khách sạn Tháng 01/2026 Tháng 01/2029
30 K11KSA0119 Nguyễn Thị Kim Liên 09/12/2001 2019-2023 Quản trị khách sạn Tháng 01/2026 Tháng 01/2029
31 K11KSA0121 Lê Ngọc Nga 21/08/2001 2019-2023 Quản trị khách sạn Tháng 01/2026 Tháng 01/2029
32 K11KSA0122 Nguyễn Thị Ngọc Nga 25/02/2001 2019-2023 Quản trị khách sạn Tháng 01/2026 Tháng 01/2029
33 K11KSA0132 Đặng Thị Mỹ Thơm 16/10/2001 2019-2023 Quản trị khách sạn Tháng 01/2026 Tháng 01/2029
34 K11KSA0133 Ngô Thị Kim Thư 24/02/2001 2019-2023 Quản trị khách sạn Tháng 01/2026 Tháng 01/2029
35 K11KSA0135 Nguyễn Trúc Toàn 09/12/2001 2019-2023 Quản trị khách sạn Tháng 01/2026 Tháng 01/2029
36 K11KSA0137 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 06/11/2001 2019-2023 Quản trị khách sạn Tháng 01/2026 Tháng 01/2029
37 K11KSA0140 Đặng Thiện Trường 11/08/2001 2019-2023 Quản trị khách sạn Tháng 01/2026 Tháng 01/2029
38 K11KSA0142 Nguyễn Gia 02/12/2001 2019-2023 Quản trị khách sạn Tháng 01/2026 Tháng 01/2029
39 K11KSA0144 Hồ Thị Kim Tuyết 13/12/2000 2019-2023 Quản trị khách sạn Tháng 01/2026 Tháng 01/2029
40 K11KSA0145 Lê Thị Hồng Vân 11/11/2001 2019-2023 Quản trị khách sạn Tháng 01/2026 Tháng 01/2029
41 K11KSA0148 Ngô Thị Hoài Vy 09/09/2001 2019-2023 Quản trị khách sạn Tháng 01/2026 Tháng 01/2029
42 K11KTO0026 Nguyễn Nhất Nguyên 15/06/2001 2019-2023 Quản trị khách sạn Tháng 01/2026 Tháng 01/2029
43 K11KSA0092 Trần Thanh Tuấn 28/08/2000 2019-2023 Quản trị khách sạn Tháng 01/2026 Tháng 01/2029
44 K11KSA0158 Đặng Thị Kim Hoa 06/04/2001 2019-2023 Quản trị khách sạn Tháng 01/2026 Tháng 01/2029
45 K11KSA0159 Hồ Vĩnh Hưng 13/06/2000 2019-2023 Quản trị khách sạn Tháng 01/2026 Tháng 01/2029
46 K11KSA0162 Trương Thị Kim Khánh 12/04/2001 2019-2023 Quản trị khách sạn Tháng 01/2026 Tháng 01/2029
47 K11KSA0165 Nguyễn Đình Nhật Linh 04/03/2001 2019-2023 Quản trị khách sạn Tháng 01/2026 Tháng 01/2029
48 K11KSA0166 Đặng Huỳnh Nhật Nam 31/12/2001 2019-2023 Quản trị khách sạn Tháng 01/2026 Tháng 01/2029
49 K11KSA0168 Huỳnh Thị Thanh Ngân 01/09/2001 2019-2023 Quản trị khách sạn Tháng 01/2026 Tháng 01/2029
50 K11KSA0171 Lâm Tâm Nhi 01/07/2001 2019-2023 Quản trị khách sạn Tháng 01/2026 Tháng 01/2029
51 K11KSA0173 Võ Nguyễn Tuyết Nhung 09/11/2001 2019-2023 Quản trị khách sạn Tháng 01/2026 Tháng 01/2029
52 K11KSA0179 Trần Hữu Tài 12/10/2001 2019-2023 Quản trị khách sạn Tháng 01/2026 Tháng 01/2029
53 K11KSA0181 Hoàng Vũ Huy Thăng 04/07/2001 2019-2023 Quản trị khách sạn Tháng 01/2026 Tháng 01/2029
54 K11KSA0184 Trần Võ Anh Thư 16/11/2000 2019-2023 Quản trị khách sạn Tháng 01/2026 Tháng 01/2029
55 K11KSA0188 Nguyễn Thanh Tùng 22/06/2000 2019-2023 Quản trị khách sạn Tháng 01/2026 Tháng 01/2029
56 K11KSA0193 Lê Hoàng Yến 25/11/2000 2019-2023 Quản trị khách sạn Tháng 01/2026 Tháng 01/2029
57 K10LHA0005 Nguyễn Lê Hoàng Duy 07/12/2000 2019-2023 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Tháng 01/2026 Tháng 01/2029
58 K11LHA0002 Trần Quốc Bảo 19/02/2001 2019-2023 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Tháng 01/2026 Tháng 01/2029
59 K11LHA0006 Đào Xuân Minh Dũng 01/12/2000 2019-2023 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Tháng 01/2026 Tháng 01/2029
60 K11LHA0013 Nguyễn Hoài Hưng 31/07/2001 2019-2023 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Tháng 01/2026 Tháng 01/2029
61 K11LHA0038 Đoàn Ngọc Thọ 17/11/2001 2019-2023 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Tháng 01/2026 Tháng 01/2029

Check Also

Thông báo v/v Sinh viên dự kiến hết thời gian học tập tối đa theo quy định nhưng chưa đủ điều kiện tốt nghiệp

THÔNG BÁO V/v sinh viên dự kiến hết thời gian học tập tối đa theo …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.