Tài liệu hướng dẫn học phần Quản trị lễ tân

Tên học phần: Quản trị lễ tân

Số tín chỉ: 6

Mục tiêu học phần:

  • Kiến thức hoạt động chung của bộ phận tiền sảnh trong khách sạn.
  • Các hình thức tổ chức nhân sự lễ tân bên trong các tiêu chuẩn xếp hạng sao của khách sạn, từ đó hiểu được các bố trí nhân sự và đảm nhiệm các vai trò một cách hiệu quả.
  • Hiểu rõ và thực hành được tất các chu trình quản lý trong một hoạt động lễ tân, cách đánh giá năng suất hoạt tối ưu của bộ phận tiền sảnh và các phối hợp với các bộ phận khác.
  • Kiến thức quản lý và nghiệp vụ tốt nhất đối với hoạt động lễ tân bên trong của khách sạn.
  • Thực hành được các quy trình đặt phòng, nhận phòng.
  • Thực hành được các phương pháp bán phòng và các dịch vụ khác trong khách sạn.

Tóm tắt nội dung học phần:  Môn học cung cấp những kiến thức, kỹ năng cứng và mềm đồng thời yêu cầu về thái độ cũng như tư duy làm việc trong bộ phận tiền sảnh của khách sạn. Sinh viên hiểu và phân tích được tổ chức nhân sự khách sạn ảnh hưởng đến quy mô tổ chức vị trí công việc trong bộ phận lễ tân, từ đó hiểu được các chức năng, nhiệm vụ và công việc chi tiết 1 nhân viên lễ tân trong khách sạn đảm nhiệm. Sinh viên cũng được học và thực hành tốt các công cụ, phương pháp bán hàng các dịch vụ trong khách sạn đến từng thị trường khách hàng. Các hồ sơ, quy trình, yêu cầu quan trọng của thủ tục đặt phòng và nhận phòng cũng được sinh viên ghi nhớ và thực hiện được trong học phần này.

Giáo trình chính:

[1] Giáo trình lý thuyết nghiệp vụ Lễ tân – Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội,

[2] Mai Ngọc Khánh, Bài giảng Quản trị lễ tân.

Tài liệu tham khảo:

[1]. Hà Nam Khánh Giao, Nguyễn Văn Bình (2015),Giáo trình Quản trị lễ tân, Thống kê

[2]. VTOS – Nghiệp vụ lễ tân trong khách sạn.

[3]. Nguyễn Văn Mạnh, Hoàng Thị Lan Hương, Quản trị kinh doanh nhà hàng khách sạn, NXB Đai Học Kinh Tế Quốc Dân, 2008

 

Xem tài liệu hướng dẫn tại đây.

Check Also

Tài liệu hướng dẫn học phần Phát triển du lịch bền vững

Tên học phần: Phát triển du lịch bền vững Số tín chỉ: 02 Mục tiêu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.