Tài liệu hướng dẫn học phần Kỹ năng hoạt náo và MC

Tên học phần: Kỹ năng hoạt náo và MC

Số tín chỉ: 03

Mục tiêu học phần:

  • Cung cấp cho sinh viên ngành du lịch những kiến thức, kỹ năng thực hành  về chương trình, trò chơi mang tính tập thể nhằm giúp sinh viên tự tin, bản lĩnh khi thực hiên nghề, tiếp xúc với nhiều đối tượng khách khác nhau.. Sau khi hoàn tất môn học, sinh viên có thể:
  • Hiểu các kiến thức về chương trình và tổ chức các trò chơi hoạt náo
  • Hiểu cách thức tổ chức một chương trình hoạt náo
  • Hiểu cách thức về MC

Tóm tắt nội dung học phần: Môn học cung cấp kiến thức kỹ năng thực hành về các chương trình lửa trại, chương trình sân khấu, các trò chơi  băng reo, lý luận,  trò chơi trên xe, trò chơi lớn, trò chơi sân khấu và trò chơi team building.

Giáo trình chính:

[1] Huỳnh Ngân, 99 trò chơi vận động

[2] Trường đòan Lý Tự Trọng, Cẩm nang huấn luyện kỹ năng sinh họat

Tài liệu tham khảo:

[3] Kỹ năng sinh hoạt tập thể, trường Đoàn Lý Tự Trọng, lưu hành nội bộ, 2006.

[4] Kỹ năng hoạt động trại, trường Đoàn Lý Tự Trọng, lưu hành nội bộ, 2006.

 

Xem tài liệu hướng dẫn tại đây:

 

Check Also

Tài liệu hướng dẫn học phần Phát triển du lịch bền vững

Tên học phần: Phát triển du lịch bền vững Số tín chỉ: 02 Mục tiêu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.