Sinh viên

TB xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 01/2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QL ĐÀO TẠO & CTSV                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                       Số: 44 /TB-P.QLĐT                            Bình Thuận, ngày  17  tháng  12  năm 2020   THÔNG BÁO (V/v xét công nhận tốt nghiệp đợt …

Đọc tiếp »

Thông báo Nhận sổ tay sinh viên – K12

Khoa Du lịch thông báo đến toàn thể sinh viên khóa 12 các ngành Quản trị Khách sạn, Quản trị Dịch vụ du lịch & Lữ hành, Quản trị Nhà  hàng & Dịch vụ Ăn uống Thời gian: Từ thứ 2 (5/10/2020) đến thứ 6 (9/10/2020) Địa điểm: Văn phòng …

Đọc tiếp »

Danh sách sinh viên khóa 12

Chào mừng Tân sinh viên khoa Du lịch, khóa 12 (2020-2024) Số lượng các lớp như sau: Ngành Quản trị Nhà hàng & Dịch vụ Ăn uống: 01 lớp Ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành: 01 lớp Ngành Quản trị Khách sạn: 02 lớp Sinh viên …

Đọc tiếp »

Lịch tiếp sinh viên HK I, năm học 2020-2021

TRƯỜNG ĐH PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA DU LỊCH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Phan Thiết, ngày 31 tháng 08 năm 2020 LỊCH TIẾP SINH VIÊN Khoa du lịch thông báo lịch tiếp sinh viên trong HK I năm học 2020-2021 …

Đọc tiếp »