Thông báo xét tốt nghiệp đợt tháng 1/2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG QL ĐÀO TẠO & CTSV                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:      /TB-P.QLĐT                            Bình Thuận, ngày  08  tháng  12  năm 2021

 

 

THÔNG BÁO

(V/v xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 01/2022)

 

        Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022, Phòng Đào tạo thông báo đến các Khoa và sinh viên về thủ tục xét tốt nghiệp đợt tháng 01/2022 như sau:

1/ Đối tượng: Sinh viên đủ điều kiện để được công nhận tốt nghiệp theo Quy định của Trường Đại học Phan Thiết.

2/ Thời gian:

 • Sinh viên nộp hồ sơ xét tốt nghiệp về Khoa từ ngày ra thông báo đến hết ngày 08/01/2022
 • Khoa xét duyệt và chuyển hồ sơ kèm danh sách sinh viên xét tốt nghiệp về phòng Đào tạo trước ngày 13/01/2022
 • Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp ngày 21/01/2022 tại website pdt.upt.edu.vn

3/ Lệ phí xét tốt nghiệp: 700.000 đồng/sinh viên.

 

Để xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên đúng thời hạn, đề nghị các khoa và sinh viên thực hiện theo thời gian quy định trên.

 

  TL. HIỆU TRƯỞNG
  TRƯỞNG PHÒNG QLĐT

 

TS. Võ Khắc Trường Thi

 

 

ĐIỀU KIỆN XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

 

 1. Điểm trung bình tích lũy các học phần >=2.0 và không có học học phần bị điểm F.
 2. Đạt chuẩn đầu ra trình độ Tiếng Anh:
 • Đại học: tương đương TOEIC 400

Lưu ý:

 • Chuẩn đầu ra tiếng Anh phải do trường Đại học Phan Thiết tổ chức thi và cấp chứng chỉ.
 • Sinh viên có chứng chỉ TOIEC quốc tế (do IIG cấp) đạt mức điểm theo quy định trở lên thì được công nhận.
 • Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh miễn tiêu chuẩn này; từ khóa 2016, sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh phải có chứng chỉ Kỹ năng mềm.
 1. Điểm rèn luyện:

Không được xét công nhận tốt nghiệp nếu vi phạm mức kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên dù 1 lần trong suốt quá trình đào tạo hoặc điểm rèn luyện toàn khóa <50 (thang điểm 100). Sinh viên vi phạm 1 trong các điều kiện trên sẽ bị hoãn xét công nhận tốt nghiệp 1 năm.

 1. Hoàn thành chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản và nâng cao

Lưu ý:

 • Chuẩn đầu ra tin học phải do trường Đại học Phan Thiết tổ chức thi và cấp chứng chỉ.
 • Sinh viên ngành CNTT miễn tiêu chuẩn này; từ khóa 2016, sinh viên ngành CNTT phải có chứng chỉ Kỹ năng mềm.
 1. Có chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và hoàn thành học phần Giáo dục thể chất theo quy định.

Check Also

Thông báo v/v đã hết thời gian học tập tối đa theo quy định nhưng chưa đủ điều kiện tốt nghiệp

THÔNG BÁO V/v sinh viên đã hết thời gian học tập tối đa theo quy …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.