LỊCH TIẾP SINH VIÊN HK II, NĂM HỌC 2020-2021

TRƯỜNG ĐH PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA DU LỊCH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phan Thiết, ngày 2 tháng 1 năm 2021

LỊCH TIẾP SINH VIÊN

Khoa du lịch thông báo lịch tiếp sinh viên trong HK II năm học 2020-2021 như sau:

Thời gian:      Sáng từ 7h30 đến 11h30                 Chiều từ 13h00 đến 17h00

Địa điểm: Văn phòng khoa Du lịch

  1. Lịch tiếp sinh viên của lãnh đạo khoa
Buổi Thứ 3 Thứ 5 Thứ 6
Sáng   ThS. Mai Ngọc Khánh TS. Tạ Hoàng Giang
Chiều TS. La Nữ Ánh Vân    
  1. Lịch tiếp sinh viên của Giảng viên cố vấn
Buổi Thứ 2 Thứ 3 Thứ 5 Thứ 6
Sáng   Đỗ Thị Hoàng Yến ThS. Mai Ngọc Khánh TS. Tạ Hoàng Giang
Chiều ThS. Đinh Thị Kim Chi TS. La Nữ Ánh Vân ThS. Võ Thị Kim Liên  

Lưu ý: Sinh viên có nhu cầu gặp GV đột xuất, vui lòng báo trước với GVCV.

  • Lịch sinh hoạt cố vấn học tập được tổ chức định kỳ mỗi tháng, theo kế hoạch của phòng CTCTSV-QHDN-HTVLSV
  1. Lịch tiếp sinh viên của trợ lý khoa

Các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 5 hàng tuần

+ Nhận các loại giấy tờ: Thứ 2, thứ 4 hàng tuần

+ Trả các loại giấy tờ: Thứ 5 hàng tuần

Thông tin liên hệ:

Trân trọng thông báo./.

 

Lưu ý: Từ ngày 1/1/2021, các đơn vị hành chính làm việc từ thứ hai đến hết sáng thứ 7.

Check Also

Lịch tiếp sinh viên trong HK II, năm học 2022-2023

TRƯỜNG ĐH PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA DU LỊCH …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.