Lịch tiếp sinh viên HK I, năm học 2022-2023

TRƯỜNG ĐH PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA DU LỊCH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

V/v lịch tiếp sinh viên trong HK I, năm học 2022-2023

 

  1. Lịch tiếp sinh viên của lãnh đạo khoa
Thời gian Thứ 5 Thứ 5 Thứ 6
Họ và tên Mai Ngọc Khánh

P. Trưởng khoa

La Nữ Ánh Vân

P. Trưởng khoa

Tạ Hoàng Giang

Trưởng khoa

Thông tin liên hệ 0934313630

mnkhanh@upt.edu.vn

0918590291

lnavan@upt.edu.vn

0942895975

thgiang@upt.edu.vn

 

  1. Lịch tiếp sinh viên của giảng viên cố vấn học tập
Buổi Thứ Hai Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
Sáng   Đinh Thị Kim Chi

0394270734

dtkchi@upt.edu.vn

Đỗ Thị Hoàng Yến

0982216937

dthyen@upt.edu.vn

Tạ Hoàng Giang

0979173333

thgiang@upt.edu.vn

 

La Nữ Ánh Vân

0918590291

lnavan@upt.edu.vn

Chiều Võ Thị Kim Liên

0868820868

vtklien@upt.edu.vn

  Mai Ngọc Khánh

0934313630

mnkhanh@upt.edu.vn

 

  1. Lịch tiếp sinh viên của trợ lý khoa
  • Thứ 2, thứ 4: Tiếp nhận các loại văn bản – giấy tờ
  • Thứ 5 : Trả các loại văn bản – giấy tờ

Điện thoại: 0252 627 2929                          Email: khoa_dl@upt.edu.vn

 

  1. Giờ làm việc

Thời gian:      Sáng từ 7h30 đến 11h30 – Từ thứ Hai đến thứ Bảy

                        Chiều từ 13h00 đến 17h00 – Từ thứ Hai đến thứ Sáu

Địa điểm: Văn phòng khoa Du lịch

Ghi chú: SV có nhu cầu liên hệ công việc ngoài thời gian trên vui lòng hẹn trước./.

Check Also

Lịch tiếp sinh viên trong HK III, năm học 2022-2023

TRƯỜNG ĐH PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA DU LỊCH …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.