Nội san

Nội san khoa học – kỳ 1 năm 2019

Ban biên tập nội san khoa Du lịch giới thiệu đến quý bạn đọc nội san khoa học kỳ 1, năm 2019 với các bài viết sau: Phân tích đặc điểm môi trường kinh doanh tại công ty du lịch Nam Anh Bình Thuận Xây dựng và phát triển nguồn …

Đọc tiếp »

Kế hoạch xuất bản nội san khoa học năm 2019

TRƯỜNG ĐH PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA DU LỊCH Số: 02/2019 /KH-KDL Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                Bình Thuận, ngày 24  tháng 01  năm 2019 KẾ HOẠCH V/v xuất bản nội san khoa học cấp khoa, năm 2019     …

Đọc tiếp »

Nội san khoa học – Kỳ 2 năm 2018

Ban biên tập nội san khoa Du lịch gửi đến quý bạn đọc nội san khoa học kỳ 2, năm 2018 với các bài viết sau: Thực trạng và một số biện pháp nâng cao quy trình làm việc của bộ phận nhà hàng tại Mũi Né Bay resort Các …

Đọc tiếp »

Nội san khoa học – kỳ 1, năm 2018

Ban biên tập nội san khoa Du lịch gửi đến quý bạn đọc nội san khoa học kỳ 1, năm 2018 với các bài viết sau: Thực trạng dạy và học tại khoa Du lịch trường Đại học Phan Thiết Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ …

Đọc tiếp »

Nội san khoa học kỳ 2 năm 2017

Ban biên tập nội san khoa Du lịch gửi đến quý bạn đọc nội san khoa học kỳ 2, năm 2017 với các bài viết sau: Lý luận về phát triển du lịch bền vững Marketing du lịch – học phần hứng thú Khu bảo tồn biển và giải pháp …

Đọc tiếp »

Nội san kỳ 1 năm 2017

Nội san kỳ 1 năm 2017 với các bài viết Một vài ý kiến về chiến lược phát triển của công ty TNHH TM &DL Sao Mai Bàn về giải pháp tăng cường hiệu quả của hoạt động đổi mới phương pháp giảng dạy đại học Thực trạng tổ chức …

Đọc tiếp »

Kế hoạch xuất bản nội san khoa học cấp khoa năm 2017

TRƯỜNG ĐH PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA DU LỊCH Số: 01/2017/KH-KDL Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                Bình Thuận, ngày 10  tháng 01  năm 2017 KẾ HOẠCH V/v xuất bản nội san khoa học cấp khoa, năm 2017                 …

Đọc tiếp »

Nội san khoa Du lịch, kỳ 2 năm 2016

Ban biên tập nội san khoa Du lịch giới thiệu đến quý bạn đọc nội san khoa kỳ 2, năm 2016 với các bài viết sau: Cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển nguồn nhân lực nhà hàng khách sạn của tỉnh Bình Thuận Giải pháp nâng cao …

Đọc tiếp »

Nội san khoa kỳ 1, năm 2016

Ban biên tập nội san khoa Du lịch giới thiệu đến quý bạn đọc nội san khoa kỳ 1, năm 2016 với các bài viết sau: Đánh giá khả năng thích ứng với công việc của sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị khách sạn đại học Phan Thiết Cơ …

Đọc tiếp »