Thông báo xét tốt nghiệp đợt tháng 7/2020

THÔNG BÁO XÉT TỐT NGHIỆP

ĐỢT THÁNG 07/2020

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020, Phòng Đào tạo thông báo đến các Khoa và sinh viên về thủ tục xét tốt nghiệp đợt tháng 07/2020 như sau:

1/ Đối tượng: Sinh viên đủ điều kiện để được công nhận tốt nghiệp theo Quy định của Trường Đại học Phan Thiết.

2/ Thời gian:

Sinh viên nộp hồ sơ xét tốt nghiệp về Khoa từ ngày ra thông báo đến hết ngày 5/8/2020

Khoa xét duyệt và chuyển hồ sơ kèm danh sách sinh viên xét tốt nghiệp về phòng Đào tạo trước ngày 8/8/2020

Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp ngày 17/08/2020 tại website www.pdt.upt.edu.vn

3/ Lệ phí xét tốt nghiệp: 700.000 đồng/sinh viên.  

Để xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên đúng thời hạn, đề nghị các khoa và sinh viên thực hiện theo thời gian quy định trên.

 

Văn phòng khoa.

Check Also

Thông báo Xét công nhận tốt nghiệp đợt 1/ năm 2019

Sinh viên nộp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp từ ngày ra thông báo …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.