THÔNG BÁO DỪNG CẤP PHÁT VĂN BẰNG CAO ĐĂNG, ĐẠI HỌC CHÍNH QUY HẾT THỜI GIAN HỌC TẬP

Thông báo

V/v Dừng cấp phát văn bằng cao đẳng, đại học chính quy cho sinh viên đã hết thời gian học tập tối đa theo quy định

 

Căn cứ Quyết định số 135/QĐ-ĐHPT-ĐT, ngày 8/3/2023 về việc dừng cấp phát văn bằng cao đẳng, đại học chính quy cho sinh viên đã hết thời gian học tập tối đa theo quy định.

Khoa Du lịch thông báo

Dừng cấp văn bằng cao đẳng, đại học chính quy cho SV đã hết thời gian học tập tối đa theo quy định nhưng chưa đủ điều kiện tốt nghiệp do chưa hoàn thành những học phần Giáo dục quốc phòng – An ninh hoặc Giáo dục thể chất hoặc chưa đại chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, công nghệ thông tin trong thời hạn 3 năm tính từ khi thôi học như sau:

  • Các khóa Cao đẳng chính quy tuyển sinh từ năm 2013 trở về trước
  • Các khóa Đại học chính quy tuyển sinh từ năm 2011 trở về trước

Sinh viên không tốt nghiệp sẽ được cấp chứng nhận về các học phần đã tích lũy trong chương trình đào tạo của Trường khi có yêu cầu./

 

Trân trọng.

 

Check Also

Thông báo v/v xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 07/2023

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QUẢN …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.