Thông báo v/v Sinh viên dự kiến hết thời gian học tập tối đa theo quy định nhưng chưa đủ điều kiện tốt nghiệp

THÔNG BÁO

V/v sinh viên dự kiến hết thời gian học tập tối đa theo quy định những chưa đủ điều kiện tốt nghiệp

 

Căn cứ Quyết định số 215/QĐ-ĐHPT ngày 15/6/2021 về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ Đại học của trường Đại học Phan Thiết

Phòng Quản lý đào tạo thông báo danh sách sinh viên hết thời gian học tập tối đa theo quy định nhưng chưa đủ điều kiện tốt nghiệp (SV đã hoàn thành tất cả các môn học trong chương trình đào tạo nhưng vẫn chưa hoàn thành chuẩn đầu ra)

  1. Đối với sinh viên Đại học chính quy khóa 2012-2016 và Cao đẳng hệ chính quy khóa 2014-2017: Hết hạn vào tháng 6/2023
  2. Đối với sinh viên Đại học chính quy khóa 2013: Hết hạn vào tháng 6/2023

Sau thời gian thông báo trên, phòng Đào tạo sẽ không giải quyết trường hợp xét tốt nghiệp đối với các khóa đã quá thời gian đào tạo quy định

 

Check Also

Thông báo v/v xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 07/2023

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QUẢN …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.