khoa_dl@upt.edu.vn

Lịch sinh hoạt Cố vấn học tập

Lịch sinh hoạt Cố vấn học tập Hk II, năm học 2013-2014 STT Giảng viên (Cố vấn học tập) Lớp phụ trách Thời gian sinh hoạt Phòng Ghi chú Tháng Thứ Ngày Giờ bắt đầu 1 Nguyễn Thị Minh Nga DH12KS CD12KS1 CD12KS2 CD13KS1 CD13KS2 CD13LH 2 Năm 28-02-14 8h …

Đọc tiếp »

Lịch sinh hoạt Cố vấn học tập

Lịch sinh hoạt Cố vấn học tập Hk I, năm học 2013-2014 STT Giảng viên (Cố vấn học tập) Lớp phụ trách Thời gian sinh hoạt Phòng Ghi chú Tháng Thứ Ngày Giờ bắt đầu 1 Nguyễn Thị Minh Nga DH12KS CD12KS1 CD12KS2 CD13KS1 CD13KS2 CD13LH 11 Năm 14-11-13 14h00 …

Đọc tiếp »

Lịch sinh hoạt Cố vấn học tập

Lịch sinh hoạt Cố vấn học tập Hk I, năm học 2013-2014 STT Giảng viên (Cố vấn học tập) Lớp phụ trách Thời gian sinh hoạt Phòng Ghi chú Tháng Thứ Ngày Giờ bắt đầu 1 Nguyễn Thị Minh Nga DH12KS CD12KS1 CD12KS2 CD13KS1 CD13KS2 CD13LH 8 Năm 22-08-13 8h …

Đọc tiếp »