HỘI THẢO – TỌA ĐÀM

Hội thảo “Thiết bị, giải pháp quan trắc và kiểm soát môi trường nuôi chim yến tại tỉnh Bình Thuận: Thực trạng cung – cầu công nghệ và định hướng”

THÔNG BÁO Vv tham dự hội thảo “Thiết bị, giải pháp quan trắc và kiểm soát môi trường nuôi chim yến tại tỉnh Bình Thuận: Thực trạng cung – cầu công nghệ và định hướng”   Căn cứ kế hoạch 361/KH-ĐHPT, ngày 20/11/2020 v/v tổ chức hội thảo “Thiết bị, …

Đọc tiếp »