Hội thảo trực tuyến “Quản trị Tài sản trí tuệ tại trường đại học”

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Hội thảo trực tuyến “Quản trị Tài sản trí tuệ tại trường đại học”

 

Hội thảo thông tin những kiến thức về quản trị tài sản trí tuệ trong trường Đại học; Phổ biến các nội dung về tạo dựng tài sản trí tuệ, xác lập quyền và thương mại hóa tài sản trí tuệ, bảo vệ tài sản trí tuệ và quản lý giá trị tài sản trí tuệ, quy chế quản trị tài sản trí tuệ.

Báo cáo viên: TS. Nguyễn Hữu Cẩn – Phó viện trưởng Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ)

Thời gian: 8h15-11h00, ngày 8/10/2021

Địa điểm: Trực tuyến qua ứng dụng MS Teams

Check Also

Hội thảo Quốc tế với chủ đề “Văn hóa, Giáo dục và Du lịch với Phát triển Kinh tế”

Sáng ngày 26/8/2022 vừa qua, Hội thảo Quốc tế với chủ đề “Văn hóa, Giáo …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.