Hội thảo “Tiếp cận, xử lý và chăm sóc bệnh nhân giai đoạn hậu Covid-19”

THÔNG BÁO

V/v tham dự hội thảo “Tiếp cận, xử lý và chăm sóc bênh nhân giai đoạn hậu Covid-19”

 

Thực hiện kế hoạch số 125/KH-ĐHPT, ngày 15/4/2022 về việc tổ chức Hội thảo “Tiếp cận, xử lý và chăm sóc bệnh nhân giai đoạn hậu Covid-19”

Hội thảo nhằm mục đích thông tin, trao đổi các kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân giai đoạn hậu Covid-19

Thời gian: 29/4/2022

Địa điểm: Hội trường

 

Sinh viên vui lòng liên hệ văn phòng khoa để đăng ký tham dự

Trân trọng./.

 

Check Also

Hội thảo Quốc tế với chủ đề “Văn hóa, Giáo dục và Du lịch với Phát triển Kinh tế”

Sáng ngày 26/8/2022 vừa qua, Hội thảo Quốc tế với chủ đề “Văn hóa, Giáo …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.