Hội thảo “Dạy, học trực tuyến: Thuận lợi, khó khăn và tăng cường giải pháp hiệu quả trong dạy và học”

THÔNG BÁO

v/v tham dự hội thảo “Dạy, học trực tuyến: Thuận lợi, khó khăn và tăng cường giải  pháp hiệu quả trong dạy và học”

 

Thực hiện kế hoạch số 306/KH-LHH-ĐHPT, ngày 5/10/2021 v.v phối hợp tổ chức hội thảo “Dạy, học trực tuyến: Thuận lợi, khó khăn và tăng cường giải pháp hiệu quả trong dạy và học”

Hội thảo đánh giá thuận lợi khó khăn trong công tác giảng dạy theo hình thức trực tuyến cho sinh viên; Chia sẽ một số kinh nghiệm hay từ công tác giảng dạy theo hình thức trực tuyến; Đề xuất một số giải pháp hiệu quả trong dạy và học trực tuyến.

Thời gian: 8h00, ngày 29/10/2021

Địa điểm: Trực tuyến qua phần mềm MS Teams

 

Sinh viên vui lòng liên hệ Văn phòng khoa để đăng ký tham gia

 

Trân trọng./.

Check Also

Hội thảo Quốc tế với chủ đề “Văn hóa, Giáo dục và Du lịch với Phát triển Kinh tế”

Sáng ngày 26/8/2022 vừa qua, Hội thảo Quốc tế với chủ đề “Văn hóa, Giáo …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.