Hội thảo “Kết nối giao thương, tiêu thụ sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bình Thuận”

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Hội thảo “Kết nối giao thương, tiêu thụ sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Bình Thuận”

 

Căn cứ kế hoạch số 284/KH-ĐHPT, ngày 30/6/2022, v/v tổ chức Hội thảo “Kết nối giao thương, tiêu thụ sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Bình Thuận”

Nội dung hội thảo

  • Đánh giá thuận lợi, khó khăn tại các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tỉnh Bình Thuận
  • Chia sẻ một số kinh nghiệm từ các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đối với chương trình OCOP tỉnh Bình Thuận
  • Đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh nhận diện thương hiệu, thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm OCOP

Thời gian: 8h00-11h30, ngày 15/7/2022

Địa điểm: Hội trường

 

SV vui lòng liên hệ văn phòng khoa để đăng ký tham dự

Check Also

Hội thảo Quốc tế với chủ đề “Văn hóa, Giáo dục và Du lịch với Phát triển Kinh tế”

Sáng ngày 26/8/2022 vừa qua, Hội thảo Quốc tế với chủ đề “Văn hóa, Giáo …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.