Hội thảo “Văn hóa, Giáo dục và Du lịch với Phát triển Kinh tế”

THÔNG BÁO

V/V tổ chức Hội thảo “Văn hóa, Giáo dục và Du lịch với Phát triển kinh tế”

 

Căn cứ kế hoạch số 325/KH-ĐHPT, ngày 30/7/2022 v/v tổ chức Hội thảo “Văn hóa, Giáo dục và Du lịch với Phát triển kinh tế”

Hội thảo nhằm thông tin, trao đổi kinh nghiệm, đề xuất giải pháp góp phần phục hồi nền kinh tế nói chung, cũng như ngành du lịch Việt Nam nói riêng trên cơ sở đảm bảo các mục tiêu giáo dục bền vững và bảo tồn các nguồn tài nguyên văn hóa.

 

Thời gian: 7h30-11h30, ngày 26/8/2022

Địa điểm: Hội trường

 

Sinh viên vui lòng liên hệ khoa Du lịch để đăng ký tham gia

Trân trọng./.

 

Check Also

Hội thảo Quốc tế với chủ đề “Văn hóa, Giáo dục và Du lịch với Phát triển Kinh tế”

Sáng ngày 26/8/2022 vừa qua, Hội thảo Quốc tế với chủ đề “Văn hóa, Giáo …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.