Sinh viên

Thông báo xét tốt nghiệp đợt tháng 1/2023

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                   Số:   /TB-P.QLĐT                          Bình Thuận, ngày 13  tháng 12  năm 2022   THÔNG BÁO (V/v xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng …

Đọc tiếp »

Thông báo xét tốt nghiệp đợt 3/2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                   Số:  35 /TB-P.QLĐT                          Bình Thuận, ngày  10  tháng  11  năm 2022   THÔNG BÁO (V/v xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng …

Đọc tiếp »

Lịch tiếp sinh viên HK I, năm học 2022-2023

TRƯỜNG ĐH PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA DU LỊCH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc THÔNG BÁO V/v lịch tiếp sinh viên trong HK I, năm học 2022-2023   Lịch tiếp sinh viên của lãnh đạo khoa Thời gian Thứ 5 Thứ …

Đọc tiếp »

Lịch tiếp sinh viên trong HK III, năm học 2021-2022

TRƯỜNG ĐH PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA DU LỊCH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc THÔNG BÁO V/v lịch tiếp sinh viên trong HK III, năm học 2021-2022   Lịch tiếp sinh viên của lãnh đạo khoa Thời gian Thứ 3, thứ …

Đọc tiếp »

THÔNG BÁO XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 6/2022

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022, Phòng Quản lý Đào tạo thông báo đến các Khoa và sinh viên về thủ tục xét tốt nghiệp đợt tháng 06/2022 như sau: 1/ Đối tượng: Sinh viên đủ điều kiện để được công nhận tốt nghiệp theo Quy định về …

Đọc tiếp »

Thông báo xét tốt nghiệp đợt tháng 1/2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QL ĐÀO TẠO & CTSV                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:      /TB-P.QLĐT                            Bình Thuận, ngày  08  tháng  12  năm 2021     THÔNG BÁO (V/v xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng …

Đọc tiếp »

Sổ tay SV năm học 2021-2022

Khoa Du lịch gửi đến toàn thể sinh viên Sổ tay sinh viên dạng sách online Link sổ tay sinh viên 2021: http://upt.edu.vn/stsv21/ Lưu ý cách xem: vuốt qua trái hoặc phải như cuốn sách   Văn phòng khoa  

Đọc tiếp »

Kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2021-2022

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:       /ĐHPT                             Bình Thuận, ngày      tháng      năm 2021                                                              KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP Năm học 2021 – 2022 …

Đọc tiếp »

Xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 6/2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  Số:       /TB-P.QLĐT                        Bình Thuận, ngày  03  tháng  06  năm 2021 THÔNG BÁO …

Đọc tiếp »

LỊCH TIẾP SINH VIÊN HK II, NĂM HỌC 2020-2021

TRƯỜNG ĐH PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA DU LỊCH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Phan Thiết, ngày 2 tháng 1 năm 2021 LỊCH TIẾP SINH VIÊN Khoa du lịch thông báo lịch tiếp sinh viên trong HK II năm học 2020-2021 …

Đọc tiếp »